Lone Kjær Hein

Lone Kjær Hein

Byrådsmedlem
Holstebro Kommune og Region Midtjylland
Vi skal investere i kvalitet og gode løsninger, men vi skal invitere medarbejderne ind, så deres erfaringer og ideer bliver løftet op. Vi har ikke brug for flere konsulenter og dyre undersøgelser. Skru ned for topstyring og gør medarbejderne til "hverdagens helte".
Lone Kjær Hein

Jeg er sundhedsplejersken, der vil se mange flere børn og unge trives og får et godt børne- og ungeliv.
Alt for mange børn og unge mistrives med depression, angst, spiseforstyrrelser, ensomhed mm. Vi skal skrue op for de sundhedsfremmende indsatser i dagtilbud og skoler, så børnene oplever de gode fællesskaber, tror på sig selv, kan se at de kan gøre en forskel i forhold til andre og bliver ven med deres krop.

Jeg er sygeplejersken, der undrer mig over minuttyraniet - al den tid, der bruges i hjemmeplejen til dokumentation og den manglende tid, der er til at passe, pleje og yde omsorg til de borgere, der har brug for det.

Mine mærkesager

Jeg vil gerne gøre Holstebro (og regionen) mere sexet

Holstebro er allerede kendt for sit seksualundervisningsprojekt i grundskolen med en politisk godkendt læseplan. Men seksuel sundhed skal ikke være et tabu. Med Kondomeriet i gågaden har mange borgere fået øjnene op for, at det ikke kun handler om kondomer til de unge. Seksuel sundhed er for alle.

Unge efterspørger undervisning om køn, seksualitet og grænser. Det vil jeg kæmpe for, at de får som en obligatorisk del af deres ungdomsuddannelse. Men også at vi i kommunen får velfungerende LGBT+ væresteder for de unge, så de kan finde et fællesskab og ikke føler sig nødsaget til at flytte(flygte fra kommunen).

Der er allerede spændende og vigtige initiativer i gang, som Subhuset, Kondomeriet og slagteriet tidligere på året har sat i søen. Det skal kommunen støtte op om, som det fx sker i Ringkøbing kommune.

I regionen vil jeg bl.a. kæmpe for, at vi får ungdomsmodtagelser i de mindre provinskommuner, der ligger langt fra Århus. Det har man allerede med stor succes i Herning kommune med Ung Mod, der både er et tilbud til unge om gratis psykologhjælp, gratis prævention, klamydiatest og undervisning. Et tilbud, som kommune og region er gået sammen om.

Jeg drømmer om

Jeg drømmer om en kommune og en region, hvor der er plads til alle - hvor mangfoldighed og diversitet er en værdi. Hvor vi byder alle nye borgere velkommen og tilbyder dem en plads i fællesskaber.

Jeg ønsker, at vi får fokus på vigtighed af leg, kreativitet, innovation hele livet. Hverdagsmotionen og det at være ven med sin krop gælder ikke bare for børn og unge, det er vigtigt hele livet. Det samme er legen. At vi spiller kort, gamer sammen, løber, danser, sætter drage op, laver rollespil, laver bål.

Derfor skal vores offentlige udemiljøer, hvad enten det gælder gågaden, vores skove, parker, grønne arealer, slagteriet, svømmehallerne, ungdomsuddannelserne have meget mere fokus på det legende menneske. Hvordan kan man appellere mere til at man bruger sin krop, leger, tager hvil og ophold, nyder naturen og udfordrer sig selv?

Vi skal invitere borgere, erhvervsdrivende, firmaer, kulturinstitutioner, kommunen til at samarbejde om de gode løsninger. Samskabelse er vigtigt. Vi har fx set, at samskabelse kan fylde tomme butikker i gågaderne og gøre Åben skole tilbuddet til en kæmpe succes.

Den gode erfaring vi allerede har i kommunen/regionen skal vi bruge til nye initiativer. Og vi skal fortælle den gode historie, så flere får lyst til at byde ind.

Jeg håber Holstebro kommune bliver en kommune, hvor endnu flere får lyst til at flytte til, blive boende eller flytte tilbage til,

1/0

Om mig

Jeg er ny i kommunal- og regionalpolitik, men jeg har altid arbejdet med udvikling, sundhed, rettigheder, fagpolitik.

Jeg giver meget sjældent op - jeg kæmper og er god til at finde nye veje, tænke ud af boksen og samarbejde på kryds og tværs, når det giver mening. Jeg er nysgerrig og åben, fordomsfri. Jeg går med børnene, de unge - deres frustrationer, håb og drømme.

Jeg er modstander er rituel drengeomskæring - jeg mener, vi skal sikre børns ret til at bestemme over deres egen krop uanset deres forældres kultur eller religion. Børnene skal være frie til at træffe deres egne valg, og jeg vil ALDRIG gå på kompromis med den del. Det er der desværre mange andre politikere, der gør.

Jeg er født 30/3 1967 i Holstebro – gift med Jan, der er skolelærer – 3 børn Anne Sofie, 24 år fashion designer, Albert 20 år sabbatår efter HHX, Jasmin 18 år 2. HTX

2021
NU
Kredsbestyrelsesmedlem af Dansk Sygeplejeråd på 4. år
2019
Fagpolitisk talentuddannelse, FH, klinisk vejleder
2018 - nu
NU
Frivillig leder af Kondomeriet Holstebro
2018
Efteruddannelse i Ledelse og administration
2016 - 2018
Sundhedsfremme på erhvervs- og produktionsskoler (Sund By netværksprojekt)
2015 - 2017
Destination Trivsel (samarbejdsprojekt, Sex & Samfund)
2012 - 2016
PALS mental sundhedsprojekt, (tværkommunalt + Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen)
2012
Efteruddannelse i Innovationsledelse
2011
Projektlederuddannelse
2009 - 2012
Projekt om kvalitetssikring af seksualundervisning (nationalt modelprojekt)
2009
Vinder af Kirsten Stallknecht Prisen 2009
2000 - nu
Sundhedsplejerske & projektleder Holstebro Kommune
1999 - 2000
Sundhedsplejerske, Ydre Nørrebro
1999
Uddannet som sundhedsplejerske i København
1996 - 1998
Hjemmesygeplejerske, Sydhavnen, Københavns Kommune
1995 - 1996
Børneonkologisk og kirurgisk 5 døgnsafsnit, Rigshospitalet
1992 - 1995
Barselsgang og neonatalafdeling, Hillerød
1992
Uddannet som sygeplejerske i Hillerød