Louise Vinther Alis

Louise Vinther Alis

Kandidat til kommunalvalget 2021, medlem af Hovedbestyrelsen (uden stemmeret)
Stevns Kommune