Luis da Silva Martins

Byrådsmedlem
Silkeborg Kommune

Der skal ske noget nyt! Det kan og vil jeg gerne bidrage til. Lokalt.

Jeg vil gerne samarbejde på tværs. Det bliver vi nødt til; Samarbejde på tværs af partier, foreninger, lokalområder, borgere, lokalråd osv., hvis vi skal have vores lokalområder til at blomstre.

Jeg er ikke gammel DSU'er, RU'er, VU'er, KU'er eller andet. Jeg er ikke vokset op i et meget partipolitisk hjem. Jeg har dog spillet lidt serie 6 fodbold engang - jeg ved ikke om det gælder? Men jeg er meget engageret lokalt.

Min politiske rejse er opstået af rigtig mange års frivilligt arbejde både i foreninger og som lokalrådsformand. Jeg har oplevet en del udfordringer, som jeg gerne vil lave om på.

Og det tror jeg, at jeg kan. Jeg tror bare, at der skal ske noget nyt. Og så er jeg bare kommet dertil, at hvis jeg skal mere i forhold til alle de her tanker og ideer jeg har, så skal jeg ind og sidde i byrådet.

Jeg er god til at få tingene til at ske. Jeg er god til at samarbejde og finde løsninger. Knap så meget snak – lidt mere handlingsmenneske.

Mine mærkesager

Jeg vil gerne:

 • Have mere borgernær dialog og borgerinddragelse, tidligere og mere effektivt.
 • Samarbejde tværs. Gå efter bolden og ikke lade partifarver og historik spænde ben for at drive vores kommune.
 • Skabe stærke og sunde lokalsamfund og arbejde for at beslutninger træffes sammen med lokalsamfundene.
 • Støtte og hjælpe vores foreninger, idrætten og de frivillige kræfter. Og styrke og prioritere kulturlivet – helt lokalt.
 • Styrke vores erhvervsliv. Det er vigtigt. Og skabe lokale arbejdspladser. Også til dem, som skal bruge hjælp til at finde arbejde.
 • Styrke handelslivet og vores midtby. Selvfølgelig. Men også sikre udvikling – på den rette måde – i lokalområderne. Her snakker jeg også boligdiversitet osv.
 • Give alle børn i Silkeborg en god barndom. En barndom fyldt med muligheder. Og tænke frit og få institutioner og skoler mere "ud af boksen".
 • Styrke ældreområdet og handicapområdet. Give plads til individuelle behov og tid til den enkelte borger.
 • Skabe noget tillid.
 • Have en mere balanceret vækst. Tænke boligdiversitet, levefællesskaber og boliger for alle.
 • Sætte krav og tænke over hvad der gør Silkeborg til Silkeborg.
 • Skabe sikre skoleveje, fremme hverdagscyklismen og passe på vores miljø og fantastiske natur.

Mit håb for Silkeborg Kommune

 • At vi netop får og skaber det fællesskab, som en kommune er, der fungerer allerbedst for alle borgere i Silkeborg. Dig og mig.
 • At vi tager hånd om dem, som har brug for det, og vi giver plads til frihed og tillid.
 • At vi hjælper virksomhederne og erhvervslivet.
 • At vi tænker velfærd, miljø og grønne tanker.
 • At de, som repræsenterer demokratiet, gør det ud fra de rigtige værdier og ikke ud fra egen navle eller et hårdt parti politik fokus.

Og at vi tænker over hvad der gør Silkeborg til Silkeborg - for det kan noget.

1/0

Om mig

Jeg arbejder til dagligt med lokale aviser og nyhedsformidling. Det har jeg gjort i ca. 15-16 år. Det handler om nærdemokrati og lokal sammenhængskraft. Det giver bare mening.

Det er derfor, at mit ”valgslogan” hedder Sammen om det lokale liv. For det mener jeg, vi er. Vi bliver nødt til at samarbejde for Silkeborg og borgernes skyld.

Jeg er gift med Stina, som arbejder ved ørelægerne på Torvet i Silkeborg. Vi har to døtre; Anabela på 15 år og Idalina på 11 år.

CV

Arbejde

 • Lokale aviser og nyhedsformidling. Lokal sammenhængskraft.

Frivilligt arbejde

 • Lokalrådsformand
 • Repræsentant for lokalrådene i Silkeborg Kommune ift. udarbejdelsen af strategi for byfornyelse i
 • Silkeborgs omegnsbyer
 • Bestyrelsesmedlem, Fritidscenter
 • Forhenværende næstformand, Idrætsforening – nuværende delt. bestyrelsesmøder
 • Formand, Byfest
 • Bestyrelsesmedlem, Foreningen til genopretning af Thorsø
 • Medlem af styregruppen for Silkeborg Cykelfestival
 • Medlem KV21 arbejdsgruppe, Jysk Fynske Medier
 • Initiativtager til V_e Kæden
 • Initiativtager til "hjem"
 • Medlem af Liga Syd
 • Aktivt medlem Virklund Outdoor – Virklund Outdoor Crew
 • Podcaster
 • Lokalskribent i Den Lokale Avis v. Midtjyllands Avis