Martin Lidegaard

Martin Lidegaard

1. næstformand, Udenrigspolitisk ordfører, Forsvarsordfører, Rigsfællesskabsordfører, Ordfører vedr. Grønland og Færøerne, Ordfører vedr. arktisk, fiskeriordfører
Folketingskandidat i Nordsjællands Storkreds
Det er en bunden opgave for vores generation at gøre noget ved klimaet, for vi er den sidste, der kan gøre det. Vi er godt på vej, men der er langt igen.
Martin Lidegaard

Vi har skabt et af verdens bedste samfund. Det bygger netop på en unik dansk tradition for at mødes på den politiske midte i en fælles bestræbelse på at give et bedre samfund videre. Men i dag er dialog afløst af polemik, og alt for mange har travlt med at grave grøfterne dybere.

Jeg drømmer om at bygge bro og bruge din stemme til at samle Danmark om en ny vision på de områder, der skriger mest på svar. Klima, uddannelse og migration. Den vision har jeg skrevet en bog om, der hedder "Lad os mødes på midten". Her står jeg til lyd for, at hvis vi skal kunne finde hinanden igen, kræver det, at vi også forsøger at finde Midten på de områder, hvor den politiske debat i dag er mest uforsonlig og vanskelig: Udlændingepolitik, by og land samt Europapolitikken. Ellers kommer vi ikke videre.

Portræt af Martin Lidegaard

Klimaet kalder

Det er en bunden opgave for vores generation at gøre noget ved klimaet, for vi er den sidste, der kan gøre det. Vi er godt på vej, men der er langt igen. Jeg har været med på hele rejsen, og jeg vil insistere på at fuldføre projektet. Vi kan oven i købet tjene på det. Om få år kommer al el og varme fra billig vedvarende energi, og allerede i dag udskibes hver fjerde vindmølle i verden fra Esbjerg Havn. Det er jeg stolt af! Det er den samme grønne revolution, vi skal lave inden for landbrug og transport.

Portræt af Martin Lidegaard

Uddannelse for alle

Da jeg var udenrigsminister, blev jeg ofte spurgt: "Hvordan bærer I danskere jer ad med at være et af verdens lykkeligste, rigeste, mest lige og mest demokratiske folk?"
Jeg tror, det vigtigste svar er den uddannelse, vi giver vores børn og unge. De lærer at tænke selv og sige deres mening højt. Derfor kæmper jeg imod at ensrette vores undervisning og imod de massive besparelser på vores daginstitutioner, skoler, erhvervsskoler, gymnasier og videregående uddannelser.
Vi har aldrig været rigere. Der skal ikke skæres på vores børn.

Danmark i verden

Vi skal bruge dansk udenrigspolitik til at styrke den danske model i verden og i Europa. Vi kæmper bedst for klimaet, for freden, for demokrati og menneskerettigheder sammen med vores europæiske familie. Det er også her, vi kan skabe en Marshallplan for Afrika, der kan give et værdigt liv til flere og forebygge ukontrollabel migration. Det vil samtidig gøre det muligt at behandle alle børn i Danmark ordentligt. 

2015 - nu
NU
Medlem af Folketinget og næstformand for den radikale folketingsgruppe
2011 - 2014
Klima,- energi,- og bygningsminister
2008 - 2011
Medstifter og første formand for Danmarks grønne tænketank CONCITO
2001 - 2007
Medlem af Folketinget
1995 - 2001
Informationschef og vicegeneralsekretær for Mellemfolkeligt Samvirke
1993 - 1995
Informationschef i Kommunernes Forsikring
1993
Cand. comm. fra RUC

Om mig

Jeg gik ind i politik for at gøre Danmark grønt, og det er nok stadig det område af mange vigtige, som jeg finder mest afgørende – netop fordi det kun er min generation af politikere, der kan nå at handle på vegne af alle fremtidige generationer. Men jeg føler også stærkt for børne,- og uddannelsespolitikken, herunder at vi tager os ordentligt af udsatte børn – både dem med dansk baggrund og dem, der i dag bærer de største konsekvenser af en meget hård politik over for alle flygtningefamilier. Endelig finder jeg en stærk Europapolitik afgørende, på et tidspunkt hvor det globale politiske lederskab svigtes både i øst, i vest og i syd.

Martin Lidegaard i Folketingssalen
Martin Lidegaard

Opstillingskreds

Martin Lidegaard er opstillet som folketingskandidat i Rudersdalkredsen i Nordsjællands Storkreds.