Mattias Agger

Mattias Agger

Suppleant til Hovedbestyrelsen
Østjyllands Storkreds

Jeg er en lokalt forankret kandidat, der er vokset op i Tranbjerg og nu bor i lejlighed med to andre i Risskov.
Jeg har igennem det meste af livet taget del i kommunens stærke foreningsliv fra sportsklubber over de faglige og festlige foreninger på universitetet til politikken der alle har givet uvurderlige oplevelser og gode venskaber.

Mine mærkesager

Den bedste uddannelsesby

Aarhus skal være en endnu bedre by at studere i. Vi skal fortsætte arbejdet med at sikre gode ungdomsboliger til overkommelige priser. Vi skal, igennem en god velkomst og et godt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og studerende, gøre vores for at styrke kommunens sociale liv, så det gøres attraktivt for nytilflyttede - også ved siden af uddannelsen. Det vil styrke både studier og trivsel.

Den grønneste kommune

Aarhus skal tage stor del i den grønne omstilling, som skal gennemføres de kommende år. Vi skal være med til at skabe grundlaget for flere elbiler, cykler og mindske forureningen fra den tunge varetransport. Vi skal arbejde for at sikre mere bæredygtigt byggeri i kommunen. Når regeringen hænger i bremsen, må vi i Danmarks næststørste by vise, at vi vil præge udviklingen.

Den sammenhængende byudvikling

Hvor der bygges nyt, er det nødvendigt, at der tænkes helhedsorienteret. Der skal indtænkes skoler, fritidsmuligheder og det grønne når der skabes nye områder, og når der skal bygges indenfor lokalområder, skal vi sikre at det passer ind i området. Der skal stadig være mulighed for luft og liv, ligesom grønne områder skal styrkes. Det øger livskvaliteten.

Om mig

Jeg er født i 1991 og vokset op i Tranbjerg. Siden er jeg flyttet til Risskov i forbindelse med min universitetsuddannelse og er forblevet der efter endte studier. Størstedelen af mit hidtidige liv er dog foregået udenfor Ringvejen.

Jeg har en kandidatgrad i historie med samfundsfag som sidefag fra Aarhus Universitet. Sidenhen har jeg både stiftet bekendtskab med livet som ledig nyuddannet og midlertidige jobs hos Aarhus Stadsarkiv og i det private.

Jeg har et stort hjerte for foreningslivet hvor jeg særligt i studietiden har været aktiv indenfor både faglige og festlige foreninger, samt Børglumkollegiets beboerråd, ligesom jeg de seneste godt 10 år har været aktiv i Radikal Ungdom og sidenhen Radikale Venstre i Aarhus.

Jeg er ivrig sportsfan med kærlighed for de fleste sportsgrene, sæsonkort til AGF og er som regel at finde på tilskuerpladserne, når Aarhus er vært for international sport.