Philip Vivet

Philip Vivet

Byrådsmedlem
Herning Kommune

Jeg drømmer om Herning som Danmarks bedste kommune at være ung i. Vi har brug for flere uddannelser, nye studieområder, mere byliv og meget mere politisk inddragelse af de unge for at gøre Herning til Danmarks bedste ungekommune.

Jeg drømmer om, at endnu flere børn, unge og voksne kommer med i foreningsfællesskaberne. Det skal være nemmere at være frivillig i en forening, så ressourcerne kan bruges på, at endnu flere kommer med i fællesskaberne.

Jeg drømmer om, at de politiske beslutninger kommer langt tættere på bornerne. Særligt de unge har ingen mulighed for at blive hørt, men generelt skal de politiske beslutninger tages med langt større inddragelse af dem, der påvirkes af beslutningerne.

1/0

Mine mærkesager

Frit, grønt og stærkt

Politik handler for mig om at skabe rammerne for fremtidens samfund og gøre i morgen bare lidt bedre end i går. Gøre mennesker friere. Gøre samfundet stærkere. Gøre verden grønnere.

Vi skal sætte mennesker fri. Særligt folkeskolen er et område, hvor der er brug for friere rammer og færre regler for at sikre vores børn en skolegang med både højt fagligt udbytte og høj trivsel.

Vi skal sikre, at alle er med i fællesskabet. Uanset om det er i skolen, på uddannelsen, på arbejdet, i foreningslivet, i lokalfællesskabet.

Klima, miljø og natur

Vi skal sætte ambitiøse mål og gå forrest på klima-, miljø- og naturområdet. Samtidig skal bæredygtighed gøres mere relevant og jordnært, så alle kan se sig som en del af projektet.

2020 - nu
NU
Formand, Vestjysk Radikale Ungdom
2020 - nu
NU
Lærervikar, Herningsholmskolen
2019
Elevrådsformand og bestyrelsesmedlem, Herning Gymnasium
2017 - 2020
Studentereksamen (STX), Herning Gymnasium
2015 - 2016
Elevrådsformand, Herningsholmskolen
2015 - 2016
Elevrådsformand, Det Fælles Elevråd i Herning Kommune
2013 - nu
NU
Frivillig leder, FDF Lind

Om mig

Jeg har altid interesseret mig for at gøre en positiv forskel der, hvor jeg er. Uanset om det har været i skolen, til fritidsaktivitet, på arbejdet, gennem frivilligt arbejde eller gennem politik. Ønsket om at gøre en forskel - stor eller lille - for mig, andre omkring mig og andre efter mig har altid brændt utroligt stærkt inden i mig.
Derfor har jeg bl.a. siden 4. klasse engageret mig i elevrådsarbejde, frivilligt arbejde hos FDF Lind og siden da politisk hos Radikal Ungdom og Radikale Venstre.

Jeg stiller op til byrådet, fordi jeg holder meget af Herning Kommune, og fordi jeg nu har muligheden for at bidrage til at gøre fremtidens Herning endnu bedre for nuværende og kommende generationer!

Med mine 21 år er jeg Radikale Venstres yngste kandidat, og jeg ønsker at repræsentere hele Hernings ungdom i Herning Byråd.

Unge (18-29 år) udgør knap en femtedel af de voksne indbyggere i kommunen, men på trods af det er der ingen unge i byrådet. Og gennemsnitsalderen i byrådet er hele 57 år. Det vil gerne lave om på.

Derfor stiller jeg op til byrådet. Jeg tror på, der er brug for friske, unge kræfter i byrådet, der tør at sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor vi gør tingene, som vi gør, og om vi kan gøre det på en bedre måde. Jeg har ikke løsningerne på alle udfordringer, men ved at stille de rigtige spørgsmål kan vi sammen finde de bedste løsninger for fremtidens Herning Kommune!