Poul Bek Pedersen

Poul Bek-Pedersen

Byrådsmedlem
Slagelse Kommune

Med bopæl i Dalmose stiller jeg op til kommunalvalget 2021 for Radikale Venstre. 

Jeg betragter mig selv som ”husmands radikal” med en nutidig grøn profil, der i Byrådet vil repræsentere alle samfundslag i en kamp for lige muligheder, som fra citat af Grundtvig – om at få har for meget og færre for lidt.

Jeg plejer ingens særinteresser, men lytter til alle og vil forsøge at medvirke til at løse udfordringer gennem samtale ved at bygge bro og skabe resultater for mine medmennesker citeret af Grundtvig som lige ret for Loke såvel som Thor.

Min lokale forankring er stærk, og jeg vil være din garanti for, at kommunens landområder og i særlig grad Dalmose områdets stemme bliver repræsenteret i Byrådet. Dalmose skal fortsat være en aktiv by i provinsen med daginstitution, skole, sportshal og indkøbsmuligheder. Vi skal skabe grobund for øget boligbyggeri og erhvervsudvikling, så byen fortsat er attraktiv for borgerne og tilflyttere.

Samtidig er jeg en stærk tilhænger af vores storkommune med tre købstæder med hver deres særkende, og jeg vil medvirke til at støtte alle frivillige kræfter, der finder på og driver mangfoldige bæredygtige initiativer på tværs af aldersgrupper og social forankring.

Derudover vil jeg melde mig på holdet til at videreudvikle vores kommune i forhold til bosætning- og erhvervsudvikling generelt, hvor der ikke mindst inden for turisterhvervet er udviklingspotentiale.

Mine mærkesager

Velfærd

Velfærdssamfundets succes skal måles på, hvor mange socialt udsatte mennesker der findes, og jeg vil arbejde for, at baren bliver hævet på alle niveauer i Slagelse kommune, så vi får flere glade og velfungerende mennesker, og dermed vekslet sociale udgifter til skatteindtægter fra borgere i job.

Miljø og klima

Jeg vil også kæmpe for, at Slagelse kommune får hævet baren på den grønne profil. Ingen hverken offentlige eller private virksomheder eller enkeltpersoner må slippe godt fra at forurene vandløb, sund eller bælt, og eksempelvis biodiversiteten skal have øget opmærksomhed, så kommunen også i fysisk henseende bliver mere vild og blomstrende.

Om mig

Er født på Rude sygehus i 1950, boede i Dalmose fra jeg var 7 år til 22 år, hvor jeg blev gift og flyttede til Amager i forbindelse med uddannelse og job. Efter fire år på Amager flyttede vi til Korsør, hvor vi boede på et husmandssted udenfor byen i 12 år. I 1988 flyttede vi til en gård i Hyllested, hvor vi fortsat bor.

Jeg er pensioneret politiassistent, som i 41 år har arbejdet i frontlinjen (de 37 år på Vestsjælland) med ordenshåndhævelse, konfliktløsning og kriminalitetsforebyggende arbejde. Fra dette arbejde kender jeg meget til befolkningssammensætningen i området, hvilket jeg vil bruge i det politiske arbejde i bestræbelserne for at få løftet de kommende ungdomsårgange, så flere får en brugbar uddannelse.