Rune Christiansen

Rune Christiansen

Kandidat til regionsrådsvalget 2021, medlem af Forretningsudvalget
Region Midtjylland
Jeg stiller op til regionsrådet, fordi jeg brænder for at gøre en radikal forskel på så forskellige emner som psykiatri, akutmodtagelse, grøn omstilling og uddannelse og fordi jeg helt generelt mener, at der er brug for en stærk radikal stemme i Midtjylland.
Rune Christiansen

Jeg brænder for uddannelse, grøn omstilling og lige vilkår for alle borgere, uanset køn, seksualitet, religion eller kulturbaggrund.
Jeg er principfast grænsende til det stædige når det handler om retsstaten og alle borgeres lige rettigheder, men pragmatisk grænsende til de opportunistiske når det handler om hvem jeg samarbejdet med, når bare indholdet er i orden.
Jeg ved at økonomien skal hænge sammen, for at vi kan få råd til det samfund vi gerne vil skabe, og så er jeg ikke bange for faglig ekspertise, tunge tekster eller komplicerede forklaringer.

Jeg er med andre ord radikal. Meget radikal endda!

Der et desværre stadig lang vej til at få ligestillet psykiatrien med de somatiske sygdomme i Midtjylland - Men det skal vi. For det er simpelthen ikke godt nok som det er.
Samtidig er det selvfølgelig også galt, at den ufaglærte mand i Midtjylland lever mere end syv år mindre end ham med den lange uddannelse. Den ulighed i sundhed skal vi gøre mere for at adressere.
Endelig er der brug for at rette op på akutfunktionerne - For der er simpelthen for få ambulancereddere lige nu, og dem der er flygter fra faget. Det kan vi ikke leve med, og det kræver at vi gør en indsats på området her og nu.
Til allersidst kommer det der ALTID er vigtigt - bedre uddannelsesmuligheder til alle i regionen og viljen til at gå forrest i den grønne omstilling. Der er - og vil altid være - prioriteter for en radikal kandidat.

1/0

Om mig

Jeg er en midaldrende, grisefarvet, mandlig akademiker..... Der hverken har været med i vild med dans, været vært på TV eller har levet af professionel idræt. Så du har sandsynligvis aldrig hørt om mig.
Men i de sidste snart tyve år har jeg undervist, skrevet, talt og arbejdet med uddannelse, og lige så længe har jeg været med til at lave radikal politik, som en del af mit partis hovedbestyrelse, forretningsudvalg, valgudvalg og meget andet.
Jeg stiller op til regionsrådet, fordi jeg brænder for at gøre en radikal forskel på så forskellige emner som psykiatri, akutmodtagelse, grøn omstilling og uddannelse og fordi jeg helt generelt mener, at der er brug for en stærk radikal stemme i Midtjylland.

Privat bor jeg i et nyanskaffet parcelhus i Lystrup udenfor Århus.... Sammen med en kæreste, der i år skal stemme radikalt for allerførste gang. Selv har jeg aldrig stemt andet. :-)

CV og tillidshverv

  • Lektor ved læreruddannelsen i Århus 2011- nu
  • Adjunkt ved læreruddannelserne i Nr.Nissum og Århus 2008-2011
  • Medlem af Folketingets Sydslesvigudvalg
  • Medlem af RVs forretningsudvalg og valgudvalg
  • Medlem af RVs hovedbestyrelse
  • Radikal Regionsrådskandidat i Midtjylland
  • Radikal folketingskandidat i Østjylland