Thomas Nicolaisen

Thomas Nicolaisen

Byrådsmedlem
Odsherred Kommune

Mine mærkesager

Grøn omstilling

Ambitionsniveauet i Odsherred er for lavt. Grøn omstilling kræver vilje til at gennemføre, og det er vi mere end parate til. Alle områder skal med!

Ældreplejen skal løftes med penge og visioner

Ingen skal mangle, og ingen skal være ensomme. Vi stiller forslag om mere arbejdskraft, og bedre mulighed for uddannelse, meget mere rehabilitering, et demenshus, mere frit valg f.eks. samarbejde med friplejehjem, indsatser for at imødekomme ensomhed og depression.

Mere fokus på erhvervslivet

Erhvervslivet skal have opmærksomhed og plejes, erhvervet skal være med om bordet i beslutninger inden for deres område, det er altafgørende for et godt samarbejde mellem kommune og erhverv.

Børn og unge

Ung I Odsherred (UIO) laver et stort arbejde for børn og unge. Hvis vi skal udvikle og danne vores børn og
unge, er vi også nødt til at afsætte de midler der skal til.

Styrke foreningslivet

Odsherred foreningsliv skal styrkes og støttes mere end i dag, den frivillighed der arbejder for dig eller dine børn skal have bedre vilkår og vi skal som kommune være mere lyttende og imødekommende.

Kultur og turisme

Kultur & turisme er både gode oplevelser og arbejdspladser. Vi imødeser med længsel et nyt museum med fokus på Odsherred.

Om mig

  • 48 år
  • Bor lidt uden for Højby sammen med min kone Charlotte og vores fire børn på 19, 16, 15 og
    9 år
  • Arbejder som afdelingsleder i SuperBrugsen Højby og været ansat i Coop i 30 år
  • Medlem af skolebestyrelsen på Højby skole
  • Byrådsmedlem
  • Medlem af Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget
  • Viceborgmester i Odsherred Kommune

Kontakt Thomas