Tine Holst

Udvalgskoordinator, medlem af Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget (uden stemmeret)
Københavns Omegns Storkreds