Torben Christensen

Torben Christensen

Byrådsmedlem, kommuneformand
Favrskov Kommune, Østjyllands Storkreds
Klima, skole og fællesskab.

Min drøm er at Favrskov skal blive Østjyllands grønne åndehul, med Østjyllands bedste folkeskole, og med et velfungerende nærdemokrati i hele kommunen.

Jeg er maskinmester og har arbejdet med grøn omstilling i efterhånden mange år. Jeg har set mange steder hvor myndighedernes love og regler modarbejder omstillingen. Det vil jeg gøre mit til at få ændret på. Det er den vigtigste grund til at jeg stiller op.

Mine mærkesager

Fri

Jeg er drevet af en indignation over uretfærdig behandling af samfundets svageste. Eksempelvis hjemsendelse af syriske flygtninge til et hjemland som langt fra er sikkert.

Udover stramningerne overfor fremmede, er jeg også skeptisk over den centrale styring som har bredt sig henover de seneste årtier. Der er mange steder hvor vi skal sætte institutionerne fri for den spændetrøje vi har sat dem i.

Grøn

Vor tids største udfordring, er at få vores aftryk på kloden i balance. Det er mit helt store fokus, at være med til at finde løsninger her. Jeg tror ikke at vi skal lave alting om, men at vi skal ændre vores adfærd der hvor vi kan se den er gal.

En vigtig brik er, at vi i fællesskab sætter os nogle mål for fremtiden, også lokalt. Det vil jeg gerne stille mig i spidsen for.

Stærk

Tillid er vores allervigtigste ressource. Når vi har tillid til hinanden, og til at vi løfter i flok, er der en hel masse vi ikke behøver at bekymre os om. Det er dyrebart, men desværre er det under pres af mange forskellige grunde. Jeg vil arbejde for at styrke demokrati, fællesskab, og tillid.

Det skal ikke være byrådets 25 medlemmer som alene tager alle beslutninger i Favrskov kommune. Vi skal turde lægge beslutninger ud, så mange flere inddrages i den demokratiske proces.

1/0

Om mig

Jeg har boet i Favrskov Kommune siden jeg sammen med fruen købte hus i Grundfør i 1992. Siden 1998 har vi boet på vores landejendom lidt uden for Foldby. Min kone og jeg har sammen 3 børn på 14, 20 og 22, som har været/er på vej gennem skolesystemet. Det har givet lidt blandede erfaringer undervejs.

Jeg driver privat et økologisk deltidslandbrug, efter principperne i regenerativt landbrug. Deltidslandbruget er en måde at holde nogle kundskaber i hævd fra min opvækst på landet, som industrilandbruget for mig at se har tabt.

Er meget praktisk anlagt, så har eget værksted, hvor biler, traktor og maskiner passes og repareres.
Har kørt elbil de sidste 6-7 år, og forsøger i videst muligt omfang at undgå at flyve når jeg rejser.

Mit primære job er i høj grad værdidrevet, og jeg arbejder hver eneste dag konkret med grøn omstilling i praksis. De seneste år ved automatisering/optimering af produktion af vedvarende energi.

Mit favoritordsprog:
"Følg de mennesker, der søger sandheden, flygt fra dem, der har fundet den."

2020 - nu
NU
Formand i Favrskov Radikale Venstre. Aktiv i styregruppen for dialogforum for grøn omstilling i Radikale Venstre. Medlem af §17 stk.4 udvalg for kollektiv trafik og miljørigtig transport i Favrskov kommune. Medlem af Foldby-Korsholm lokalråd. Opstillet til kommunalvalg 2013, 2017 og 2021 samt til regionalvalg 2017 og 2021
2018 - 2021
SCADA Specialist, SCADA International
2017 - 2018
Projektleder/Rådgivende ingeniør, PlanEnergi
2015 - 2016
Formand i Favrskov Radikale Venstre
2014
Uddannet MSc in Renewable Energy Systems Technology
2011 - nu
NU
Medlem af bestyrelsen af Favrskov Radikale Venstre
2010
Uddannet Voksenunderviser, del 1
2008 - 2017
Adjunkt/Lektor, Aarhus Maskinmesterskole
2005 - 2008
Teknisk Support, EC Power A/S
2000 - 2005
Tekniker, Fisker Skanderborg A/S
1996 - 2000
Projektleder, Pipetech A/S
1996
Uddannet Maskinmester
1992
Uddannet Automekaniker