Troels Brandt

Troels Brandt

Byrådsmedlem
Slagelse Kommune

I skal sættet krydset ved de Radikale og gerne ved mig!

Det kommende valg er nemlig ikke alene et valg mellem en rød og en blå fløj. Vi vil arbejde for en bred konstituering, selvfølgelig med de Radikale i midten, og med en række andre partier med om bord på konstitueringsnatten.

Vi så gerne, at Socialdemokraterne og Venstre fandt hinanden.

Det skylder vi borgerne!

Jeg kan samtidig love, at jeg er Radikal i hele den kommende byrådsperiode.
En radikal stemme på mig, er en stærk stemme, og et løft til det kommende samarbejde i byrådet.

Støt mig, os og kommunen på en gang!

Mine mærkesager

Uddannelse hele livet

Uddannelse er mere end bare vejen til et job. Uddannelse er en investering i kommunens borgere, i vores fællesskab og i vores fremtid. I Slagelse Kommune har vi hele uddannelsespaletten, og vi arbejder fortsat på at forbedre kommunens studiemiljø - herunder at sikre flere studieboliger.

En kommune og region i udvikling

Corona har ændret vores hverdag, også selvom vi ser vaccinelyset blive tændt. Detailhandlen, kulturlivet og de små og mellemstore virksomheder er i knæ. Vi skal især have fokus på genopretningen af disse erhverv.

Mere grøn handling

Vores handlinger i dag er afgørende for kommunes bæredygtige omstilling, og derfor skal vi producere og forbruge grønnere. I Slagelse Kommune er der flere virksomheder som påtager sig sit ansvar overfor miljøet, hvor f.eks. SK Forsyning viser vejen i disse år.

Det gode liv i landdistrikterne

25.000 af kommunens borgere bor udenfor Slagelse by. Jeg har som tidligere formand for Lokalrådet Hashøj Nordvest og Landudvikling Slagelse arbejdet med lokale udviklingsplaner (LUP). Denne udvikling af lokalområderne vil jeg fortsat arbejde for, da jeg betragter mig som landdistrikternes stemme i byrådet.

Plads til alle

Jeg har de sidste 20 år arbejdet med udsatte børn og deres familier, som har behov for hjælp til at hjælpe sig selv. Jeg ønsker en sammenhængende kommune, hvor alle har lige muligheder uanset skolegang, hudfarve og religiøs overbevisning - Det er folks handlinger der tæller.

Kultur i vores kommune og region

Vores kultur- og foreningsliv binder vores civilsamfund sammen. Disse områder har svære betingelser i øjeblikket, og de kræver derfor et ekstra fokus. Dette gælder blandt andet vores talentklasser indenfor idræt og kultur, som er et vigtigt element for de unges sundhed.

Om mig

Formet af Vestsjælland

Jeg har tilbragt meget af mit liv i Slagelse kommune. Det er her, hvor jeg er født, og hvor mine børn er født. Det her område, har givet mig så meget – som politiker gør jeg, og vil jeg gøre mit bedste for at give lidt igen.

Jeg tilbragte barndommen hos mine bedsteforældre på en stråtækt gård, dér, hvor vejen slår et sving nær Søndermarken. Kommunens snoede landeveje slår mange sving og jeg har ikke altid gået den lige vej, men da vi nærmede os folkeskoletiden, flyttede vi til Ringparken.

Min folkeskoletid tilbragte jeg både på Søndermarkskolen og Nymarkskolen, inden jeg senere gik jeg på Slagelse Gymnasium, hvor jeg var aktiv som divisionsspiller for Slagelse Volleyballklub.

Efter socialpædagoguddannelsen og nogle år i Århus og Jylland skulle jeg selv stifte familie. Derfor voksede min længsel efter at vende tilbage til min barndoms snoede landeveje, så mine børn selv kunne vokse op i godt og trygt område.

Ude godt – hjemme bedst

Jeg blev derfor lærer på Gerlev Idrætshøjskole, hvor vi tilbragte mange gode år, som fortsat præger min familie og jeg. På højskolen havde jeg ansvaret for den internationale ungdoms lederuddannelse, og højskoleverdenen har med sine dannelsesværdier og fællesskab sat væsentlige aftryk i mig, som præger mit politiske liv - jeg tror på fællesskabet og hverdagens samtaler, som afsæt for fælles løsninger.

Jeg tror på læring gennem hele livet, og derfor valgte jeg at forfølge min voksende interesse af ledelse og oplevelsesøkonomi. Min interesse medførte, at jeg senere valgte at tage en master i forandringsledelse fra RUC, efterfulgt af en diplomuddannelse i offentlig ledelse fra Metropol.

Samtidig, kunne jeg mærke en voksende trang til at gøre en forskel for området, som har formet mig – derfor blev jeg politiker og med hjælpen fra jer – har jeg i de sidste fire år kunne gøre en forskel i Slagelse byråd, men jeg er slet ikke færdig endnu.

Sammen - skal vi værne om naturen og foreningslivet

I dag er flere af børnene fløjet fra reden, og i 2020 blev jeg Forstander på Karise Efterskole, hvor jeg dagligt møder mange unge med forskellige læringsforudsætninger.

Jeg er nu bosat i Skælskør, og jeg er gift med Mette Marcher, som er Direktør på Guldagergård. Tilsammen har vi fem drenge, som alle er født og opvokset i Slagelse Kommune.

Området, har altid været omdrejningspunktet for mig og min familie, og jeg vil kæmpe for at andre kan få samme glæde af Vestsjællands rige natur og foreningsliv, som vi har oplevet.

Mit virke, som byrådspolitiker igennem de sidste fire år, har kun givet mig mere blod på tanden og bragt mig tættere på den daglige drift af vores kommune, som jeg holder så meget af.

De Radikale tror på mig i fire år mere, og jeg er klar til fortsat at gøre en forskel, for den fantastiske kommune, som vi alle er en del af.

2020 - nu
NU
Forstander ved Karise Efterskole, Ringsted Produktionshøjskole, Ringsted
2012
Master i oplevelsesledelse, Roskilde Universitet, Roskilde; Masterafhandling om organisatoriske forandringer
2008
Diplomeksamen i offentlig ledelse, Danmarks Forvaltningshøjskole
2003 - 2020
Underviser og projektleder, Gerlev Idrætshøjskole, Gerlev
2001 - 2003
Fritidskonsulent. Slagelse Kommune, Slagelse
2000
Underviser og projektleder, Gerlev Idrætshøjskole, Gerlev

Tillidsposter

 • 2018 ‑ Opstillet for Radikale Venstre i Sjællands Storkreds til Folketinget
 • 2017 ‑ Byrådsmedlem for Radikale Venstre i Slagelse Kommune ‑ Udvalgsplads i ØK og Kultur og Fritid
 • 2014 ‑ Opstillet for Radikale Venstre til folketingsvalget i Sjællands Storkreds
 • 2014 ‑ Udpeget til Rådet for Ungdomsuddannelser af undervisningsminister Christine Antorini
 • 2014 ‑ Formand for §17,4 udvalget Borgerdreven Innovation i Slagelse Kommune, indstillet af Venstre og tiltrådt af byrådet
 • 2014 ‑ Formand for Landudvikling Slagelse, LAG (landudviklingsprogram under EU)
 • 2013 ‑ Kort tids udsendelse med Danida til Mitraniketan People’s College, Sydindien
 • 2007 ‑ Næstformand i Landudvikling Slagelse, EU‑landudviklingsprogram
 • 2006 ‑ Næstformand for Produktionsskoleforeningens Forstanderkreds. Medlem af skoleformens uddannelsespolitiske udvalg
 • 2005 ‑ Medstifter og valgt som formand for Lokalrådet for Hashøj NV
 • 2004 ‑ Regionsrepræsentant for produktionsskolerne i det tidligere Vestsjællands Amt
 • 2003 ‑ Tre måneders udsendelse med familien af Danida til Mitraniketan People's College, Kerala, Sydindien