Nepalesiske kvinder til den første Democracy Fair

Flerparti­samarbejde

Radikale Venstre har en stærk international profil og et ønske om at løfte et ansvar ude i verden.

Folketinget nedsatte i 2010 det danske institut for flerpartisamarbejde, DIPD. Med støtte fra DIPD arbejder Radikale Venstre for at fremme demokratisering og styrke den demokratiske kultur i politiske partier og i samarbejdet mellem politiske partier. Radikale Venstre har projekter i Nepal og i Georgien. Læs mere om de to projekter herunder.

Vær med!

Partiets engagement i flerpartisamarbejdet er forankret i en styregruppe, men der er rig mulighed for som frivillig at blive knyttet til arbejdet i projekterne. Som frivillig får man en unik mulighed for at snuse til udviklingsarbejde, være med til at dele erfaringer og gøre en forskel, der rækker ud over Danmarks grænser. Det kan også være, at du kan bidrage med viden om de lande, som vi arbejder i. Vi arbejder med både med aktiviteter i Danmark og i de lande, hvor projekterne foregår.

Tag kontakt til projektlederne eller styregruppens sekretær, Christine Gyldenhof (gyldenhof@gmail.com) hvis du vil vide mere om arbejdet og hvordan du kan være med.

Nepal-projektet

I Nepal arbejder vi sammen med flerpartiplatformen Jompops om at engagere de nepaletiske unge i demokratiet. Vi giver dem redskaber til at arbejde sammen på tværs af kaster, partier og meninger. Projektet er drevet frem af glæden ved demokratiet og troen på at den bedste fremtid ligger i samarbejde på tværs af meninger.

I samarbejde med Jompops laver Radikale Venstre workshops for unge, der er udvalgt af partierne i det nepaletiske parlament. Her bliver de unge trænet i demokrati, ligestilling og samarbejde. I Nepal har man traditionelt har svært ved at arbejde på tværs af partier, og derfor fokuserer Jompops og Radikale Venstre på at bygge bro mellem de unge og klæde dem på til at samarbejde bredt.

Med Nepal-projektet ønsker Radikale Venstre at sikre de unge en stærkere indflydelse i det nepaletiske parlament, hvor de er kraftigt underrepræsenteret. Målet er at gøre de unge bedre kvalificeret til at stille op som kandidater og sidde i parlamentet ved at give dem konkrete redskaber til demokrati og samarbejde. Projektet giver de unge en stemme og skaber plads til indflydelse.

Georgien-projektet

I Georgien arbejder Radikale Venstre sammen med Eastern European Center for Multiparty Democracy om at styrke det flerpartiske demokrati i landet. Det sker ved at styrke de små partiers indflydelse i det georgiske system. I Georgien er politik domineret af to store partier, der traditionelt har siddet på magten. Selvom mange vælgere ønsker at stemme på andre partier, synes de, at de mindre partier mangler troværdighed.

Derfor arbejder Radikale Venstre og deres partner sammen med fem, mindre partier, der er pro-demokratiske og pro-vestlige, om at styrke partiernes troværdighed og gøre dem konkurrencedygtige med de to store partier. Samarbejdet fokuserer på politikudvikling, vælgerkommunikation og processer, der inddrager borgerne i politikudvikling for at skabe større inklusion og hensyn til diversitet.