Internationalt udvalg

I Radikale tror vi på, at internationalt samarbejde er vejen frem til en mere retfærdig, bæredygtig og fremgangsrig verden. Vil du være med til at fastholde Radikale som Danmarks internationale parti? Vil du skabe debat om aktuelle globale spørgsmål? Vil du udvikle international radikal politik i samarbejde med nationale og internationale samarbejdspartnere?

Internationalt Udvalg har til opgave at udvikle international radikal politik og varetage partiets internationale relationer. Vi understøtter folketingsgruppens internationale arbejde, udvikler politiske programmer på det internationale område og er kontaktpunkt for Radikales søsterpartier i udlandet. Vi promoverer FN’s verdensmål og støtter lokalforeninger i deres arbejde med verdensmålene. I løbet af året arrangerer vi forskellige møder og konferencer enten alene eller i samarbejde med andre organisationer. Internationalt Udvalgs arbejde ledes af en styregruppe valgt af Hovedbestyrelsen.

Interesserer du dig for verden omkring dig? Sådan kan du være med

Aktiviteter i 2020-2021

Kontakt
iu@radikale.dk

Formand
Charlotte Burgess
charlotte.burgess1911@gmail.com
Tlf.: 2255 5422

Næstformand
Johannes Rolighed Xie
johannesxie@gmail.com

International studentermedhjælper
Benedikte Kloth
benedikte.kloth@ft.dk
Tlf. 6162 3113

Mere information om Internationalt udvalg