Miljø og klima

Grøn frihed for Danmark uden russisk gas, olie og kul

Danmark og EU’s energiforsyning gør os skræmmende sårbare. Vi står ikke alene i en klimakrise, men de forfærdelige begivenheder i Ukraine viser også, at så længe vi er afhængige af import af kul, olie og gas, er vi ikke frie. Kun vind, sol og et lavere forbrug af sort energi kan give os Grøn Frihed.

Energipolitik er sikkerhedspolitik

Radikale Venstre vil gøre os uafhængige af russisk kul, olie og gas. På rekordtid. Så længe vi er afhængige af Putins sorte energi, er vi ikke frie.

Danmark importerer en stor del af vores naturgas fra Rusland. Trods løfter om det modsatte, har vores afhængighed af russisk energi været støt stigende. Ikke alene i Danmark men i hele EU anført af Tyskland som er verdens største importør af russisk gas. I EU’s gassystem flyder der i dag omkring 40 procent russisk gas.

Så længe der flyder russisk gas i Europas gassystem, er vi afhængige af Putin, om vi vil det eller ej. Sort energi bidrager direkte til hans krigsmaskine. Kan vi gøre os uafhængige af russisk energi, kan vi fjerne Ruslands største og vigtigste indtægtskilde.

Derudover importerer Danmark omkring 15 procent af vores olie, over 90 procent af vores kul og omkring 12 procent af vores biomasse fra Rusland.

Russisk gas udstiller vores største sårbarhed, fordi millioner af europæiske husstande får deres energi herfra. Olien derimod udgør Ruslands største sårbarhed, fordi eksport af disse produkter udgør 232 mia. USD, mens gas kun udgør 55 mia. USD og kul 19 mia. USD. Derfor er det nødvendigt med en gennemgribende omstilling af det danske energimarked, der på rekordtid gør os fri af alle former for fossile brændsler, så vi adresserer både vores egen og Ruslands sårbarhed.

Hvis EU skal være uafhængig af importeret russisk energi, kræver det, at alle medlemslande gør, hvad der er muligt for at omstille deres energisystem. Også Danmark, selvom vi er længere på denne rejse end andre medlemslande. Vi skal vise, at EU kan stå sammen om denne omkalfatring af den måde, vi bruger energi på.

Det er vores politiske mål at halvere Danmarks afhængighed af naturgas allerede i 2025. Derfor foreslår Radikale Venstre 20 tiltag, som skal gøre os uafhængige af al energi fra Rusland og samtidig hjælpe klimaet. Det er Grøn Frihed.

Og gennemfører vi denne plan, vil vi allerede i 2028 være 100 procent fri for olie og gas i vores opvarmning. Og allerede de kommende år vil langt flere danskere varme deres hjem med grøn strøm fra danske vindmøller eller fjernvarme fra den danske undergrund. Og samtidig vil industrien bruge mere strøm og mindre gas end i dag.

Så længe der flyder russisk gas i Europas gassystem, er vi afhængige af Putin, om vi vil det eller ej. Sort energi bidrager direkte til hans krigsmaskine. Kan vi gøre os uafhængige af russisk energi, kan vi fjerne Ruslands største og vigtigste indtægtskilde

Et lavere gasforbrug gør os mere robuste

Vi bruger i dag naturgas importeret fra Rusland, som finansierer Ruslands krig i Ukraine og gør os sikkerhedspolitisk sårbare. Heldigvis har vi værktøjerne til at frisætte os fra russisk gas – grøn energi. Opvarmer man sit hus med naturgas, er det både dyrt og usikkert. Det har vinterens markante stigninger i energipriser vist os. Derfor vil Radikale Venstre fremrykke planen for udfasning af naturgas. Det vil kræve et akut fuldt stop for nye investeringer i naturgas. Industrien skal have et investeringsvindue, så de kan fremrykke investeringer, der kan gøre dem uafhængige af kul, olie og naturgas. Og så skal vi have en grøn varmeplan og forceret udbygning med både fjernvarme og varmepumper i hidtil uset grad og med uset hastighed.

Konkret foreslår Radikale Venstre:

Grøn energi skal gøre os uafhængige af Rusland

Når vi nedsætter gasforbruget, skal grøn strøm tage over. Skal Danmark blive uafhængig af russisk kul, olie, gas og biomasse, kræver det derfor meget mere grøn strøm end planlagt nu. Derudover skal Danmark ikke blot forsyne danskerne, men også eksportere grøn energi til resten af Europa. Desværre er udbygningen af vindmøller på land gået i stå i verdens vindmølleland, ligesom udbygningen af havvind går for langsomt.

Derfor foreslår Radikale Venstre en nødpakke til grøn energi i Danmark.

Radikale Venstre foreslår et stop for salg af nye benzin- og dieselbiler i 2025. Dette er i tråd med fx Norge og er ambitiøst i forhold til EU's nuværende stop i 2035.

Vi skal transportere os på dansk strøm ikke russisk olie

Selvom der er stort politisk fokus på vores afhængighed af russisk naturgas, importerer vi også store mængder olie til Danmark og EU fra Rusland, og for Rusland er olieimporten vigtigere end gas. Derfor skal elbiler erstatte fossilbiler langt hurtigere og i langt højere grad og mindske vores afhængighed af russisk olie. Vi importerer olie fra Rusland for omkring 1,4 mia. kr. årligt. Penge, der går direkte til den russiske statskasse.

Derfor vil Radikale Venstre tage følgende skridt:

Hent udspil

Grøn frihed uden russisk gas, olie og kul