Asyl og flygtninge

Hvordan får vi kontrol med tilstrømningen til Danmark? Med flere grænsebomme ved Kruså eller fælles modtagelse og fordeling af flygtninge i Europa?

Radikale Venstre vil droppe smykkeloven, asylnødbremser og grænsebomme. For symbolpolitikken virker ikke. Vi vil droppe stramninger og finde løsninger. Investere i Afrika, så færre må flygte for at leve. Og sammen med vores naboer tage imod flygtninge og migranter i fælles lejre i Nordafrika, så migranter kan sendes hjem, og flygtninge fordeles mellem os.

Udfordringen er

  • Danmark og Europa er ikke rustet til nye flygtningekriser. En grænsebom ved Kruså hindrer ikke en eneste flygtning i at søge asyl. Der er behov for langsigtet og fælles handling i Europa.
  • Danmark svigter FN’s kvoteflygtningesystem. Kvotesystemet er grundlæggende den ordnede løsning, alle ønsker sig, hvor de svageste får hjælp først, og hvor landene modtager flygtninge under ordnede forhold. Det system skal vi fremme, ikke svække.
  • Smykkelov, fattigdomsydelser, paradigmeskiftet mv. er gift for integrationen.
Danmark skal tage imod kvoteflygtninge igen.

Fælles løsninger og værdig behandling af flygtninge

  • Der skal være styr på tilstrømningen af flygtninge. Flere danske kræfter skal investeres i de fælles løsninger, der giver tryghed: Grænsekontrol ved EU’s ydre grænse, fælles håndtering af flygtninge og migranter – med fælles lejre i fx Nordafrika og bedre aftaler med afrikanske lande. Vi vil arbejde for, at alle ansøgninger om asyl skal ske til EU i stedet for til Danmark, og at Danmark herefter kan modtage flygtninge under ordnede forhold efter en aftalt EU-model.
  • Grænsekontrollen skal afskaffes, så ressourcerne kan bruges mere fornuftigt. Hvis Danmark skal udføre grænsekontrol, skal det være som bidrag til EU’s grænseagentur, Frontex, fordi det er her, det nytter.
  • Flygtninge skal i gang med at arbejde fra dag 1. Allerede mens asylsagen behandles, skal vi afklare, hvad folk kan og give adgang til arbejdsmarkedet. Til gengæld skal fattigdomsydelserne afskaffes.
  • Danmark skal tage imod kvoteflygtninge. Som minimum skal vi tilbage til de 500 kvoteflygtninge om året, som Danmark modtog i årtier indtil 2016.