Asyl og flygtninge

Radikale Venstre arbejder for fælleseuropæiske løsninger og en værdig behandling af flygtninge.

Vi arbejder for:

  • At Arbejdsmarkedstilknytningsordningen justeres, så flere får mulighed for at bruge ordningen og bevare deres ophold i Danmark, selvom deres opholdstilladelse inddrages eller nægtes forlænget. Konkret bør man udvide gruppen af udlændinge, der kan bruge ordningen, så også studerende kan bruge ordningen, ligesom man bør justere krav til timetal og varighed af beskæftigelsen. Endelig skal man kunne søge om ophold på ordningen på et tidligere tidspunkt, da man på nuværende tidspunkt først kan benytte ordningen efter afslutningen af en klagesag fx ved Flygtningenævnet.
  • At Danmark igen modtaget mindst 500 kvoteflygtninge om året. Derudover skal kvoteflygtninge, i overensstemmelse med FN’s opfordring, sikres permanent beskyttelse og ikke som nu kun midlertidig beskyttelse. Lovgivningen skal rulles tilbage til før stramningen i 2017.
  • At flygtninge, der har opnået beskyttelse i Danmark på baggrund af de generelle forhold i hjemlandet efter udlændingelovens § 7, stk. 2, eller § 7, stk. 3, skal omfattes af det samme kriterium for inddragelse eller nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse som konventionsflygtninge. Således skal syriske flygtningene kunne bevare deres ret til beskyttelse, medmindre der er indtrådt fundamentale, stabile og varige ændringer i hjemlandet.
  • At Danmark skal støtte og indgå i en fælleseuropæisk model for håndtering af mennesker på flugt, forudsat at modellen opfylder tre principper:
    1) Den skal leve op til internationale konventioner og må ikke kompromittere retten til at søge om asyl.
    2) Modellen skal sikre en solidarisk fordeling af flygtninge mellem kontinenter og lande. Det er ikke rimeligt, at få lande i Europa skal håndtere udfordringerne alene, og Europa skal tage sin fair del af verdens flygtninge. Jo bredere en løsning, desto bedre. Derfor skal Danmark også forpligte sig til at modtage flygtninge i en fælleseuropæisk løsning, helst ved at afskaffe retsforbeholdet. Ellers risikerer vi i øvrigt også at ryge helt ud af samarbejdet.
    3) Modellen skal sikre en bedre beskyttelse af mennesker på flugt, samtidig med den sikrer en bedre beskyttelse af de europæiske grænser mod illegal migration.