Tænk nyt-skilt og til salg-skilt

Boliger og udsatte boligområder

Skal vi have særlige regler på nogle bestemte steder i Danmark pga. folks etnicitet? Skal vi skævvride boligmarkedet med attraktive ordninger til de studerende, som er heldige at have rige forældre?
Eller skal vi gøre op med særlovgivning i udsatte områder og skabe et mere fair boligmarked?

Udfordringen er

  • Nyrenoverede og eftertragtede boliger risikerer at skulle rives ned – alene, fordi de ligger i såkaldte hårde ghettoer. Selvom et område er stemplet som en ghetto, er mange af områderne attraktive, og mange mennesker elsker eller drømmer om at bo dér. Det er spild af penge og ren symbolpolitik at rive attraktive boliger med lange ventelister ned.
  • Alt for mange unge har svært ved at finde en bolig i de større byer og må i stedet sove på sofaer, i campingvogne og på skift hos venner og bekendte. Boligkaosset rammer særligt tilflyttere og unge uden netværk, mens unge med købestærke forældre har nemmere ved at få fingre i en lejlighed.
  • Ghettopakken medfører, at der gælder særlige regler for særlige områder i Danmark og bryder med princippet om, at vi i Danmark er lige for loven.

Stop for nedrivning af attraktive boliger og skaf flere studieboliger

  • Vi vil afskaffe de rigide krav, som betyder, at gode boliger risikerer at skulle rives ned på diktat fra Christiansborg. I stedet skal der laves gode helhedsplaner lokalt, så dem der bor der, og kommunen har indflydelse på, hvordan man får gjort de udsatte boligområder attraktive for en bredere del af befolkningen.
  • Vi vil afskaffe de fordelagtige beskatningsregler ved forældrekøb. Pengene skal i stedet sættes i en ungdomsboligfond, som udvalgte kommuner kan bruge til at bygge nye almene ungdomsboliger.
  • Vi vil afskaffe de regler i ghettopakken, som diskriminerer, og som forhindrer, at kontanthjælpsmodtagere kan flytte i bestemte boliger, som tvinger børn med en bestemt adresse i vuggestue, og som giver mulighed for højere straffe i bestemte boligområder.