Tænk nyt: Sofie Carsten Nielsen foran Christiansborg

Demokrati og retsstat

Radikale Venstre kæmper for, at vi holder fast i de værdier og principper, der har gjort Danmark til det land, vi er i dag.

Hvordan passer vi bedst på vores demokrati? Ved at lave særlige regler for særlige områder i Danmark, mørklægge ministeriers beslutningsgange, lade staten bestemme, hvordan vi må gå klædt og skal hilse på hinanden og ved at acceptere, at grundlæggende demokratiske principper gradbøjes så længe, der er et flertal bag i Folketinget?

Eller ved at sige fra og stå imod værdiskredet? Holde fast i, at i Danmark er alle lige for loven – og aldrig gå på kompromis med, at så længe vi overholder landets love og ikke skader andres frihed, så må vi leve, som vi vil?

Radikale Venstre kæmper for, at vi holder fast i de værdier og principper, der har gjort Danmark til det land, vi er i dag.

Udfordringen er

  • Flertallet på Christiansborg detailstyrer: De bestemmer, hvordan vi må gå klædt, at vi skal trykke hånd, og hvilket indhold der må være i radioen.
  • Retspolitik er blevet til symbolpolitik: Straffene hæves, selv når al forskning viser, at det ikke nedbringer kriminaliteten. Politiet spilder deres tid på at tjekke pas ved grænsen, selvom det ikke skaber reel tryghed.
  • Politikerne vil ikke kigges efter i kortene: Det er ikke lykkedes at ændre offentlighedsloven, som har skabt langt mindre gennemsigtighed, og DR beskæres med 20 procent, så det er sværere at lave kritisk journalistik.

Styrkede rettigheder, mere kontrol med magten

  • Vi vil afskaffe de regler i ghettopakken, som diskriminerer, og som forhindrer, at kontanthjælpsmodtagere kan flytte i bestemte boliger, som tvinger børn med en bestemt adresse i vuggestue, og som giver mulighed for højere straffe i bestemte boligområder.
  • Vi vil afskaffe burkaforbuddet, kravet om at man skal give hånd til den lokale borgmester for at blive dansk statsborger og de regler, der i dag afholder danskere for at gifte sig frit og bo med deres børn og ægtefæller i Danmark.
  • Vi vil have en ny offentlighedslov, der skaber større åbenhed og gennemsigtighed i den offentlige forvaltning.
  • Vi vil indføre en sikring mod hastelove og øge gennemsigtigheden i det parlamentariske arbejde.
  • Vi vil annullere regeringens besparelser på public service, styrke DR’s uafhængighed og sikre støtte til uafhængige medier.
  • Vi vil oprette et agentur mod falske nyheder, der udarbejder modsvar og korrigerer falske nyhedshistorier i Danmark.