Forskning og innovation

Vi vil investere i uddannelser, forskning og innovative miljøer, som kan tiltrække internationale talenter.

Hvordan ruster vi os bedst muligt til en fremtid, vi ikke kender? Med besparelser på universiteter den offentlige forskning i Danmark, taber vi kampen om de internationale talenter og iværksætterspirer. Vi vil i stedet hæve ambitionerne: investere i uddannelser, forskning og innovative miljøer, som kan tiltrække internationale talenter.

Udfordringen er:

  • Universiteterne er ramt af regeringens 2 pct. besparelser, hvilket kommer til at koste dem 10 mia. kr. i perioden 2016-2022. Det har allerede kostet store fyringsrunder og udsultede videnområder.
  • Forskning prioriteres ikke højt nok. Selv om vi i Danmark har en målsætning om at anvende mindst 1. pct. af BNP til offentlig finansieret forskning, så blev det ikke nået hverken i 2016 eller 2017. Desuden bør målet om 1 pct. være et bundniveau og ikke et loft.
  • Universiteternes frihed er blevet mindsket. Regeringen har gennemført lovgivning, der rykker på armslængdeprincippet mellem universiteter og minister, så ministeren nu får direkte indflydelse på, hvem der sidder i bestyrelsen på landets ni universiteter.
  • Vi har for få iværksættervirksomheder i Danmark. Antallet er endnu ikke tilbage på niveauet fra før finanskrisen, selvom det langsomt går fremad.

Flere ressourcer, mere frihed og mere innovation

  • Vi vil give bedre vilkår og afsætte flere midler til forskning. Det gælder særligt den frie forskning, som danner grundlag for fremtidens landvindinger til at skabe en bedre verden. Forskning er ikke et luksusgode, men grundlaget for, at vi kan løse væsentlige samfundsproblemer og fx sikre rent drikkevand i fremtiden og helbrede alvorlige sygdomme.
  • Vi vil give små og mellemstore virksomheder bedre mulighed for at investere i forskning og udvikling ved at forhøje forskningsfradraget, så beskatningen af forskningsaktiviteter lempes.
  • Vi vil styrke iværksætterkulturen i Danmark, så flere bliver i stand til at starte egen virksomhed. Vi vil fremme, at børn i skolen stifter bekendtskab med iværksætteri, og vi vil bl.a. oprette en pulje til mikrolegater til studerende, som har en god forretningsidé.
  • Vi vil understøtte de stærke og kreative iværksættermiljøer, vi allerede har. Vi vil afsætte midler til, at de kan udvikle sig og få flere med, bl.a. gennem mentorprogrammer for nye iværksættere.