Forskning og innovation

Vi skal værne om forskningsfriheden og styrke mulighederne for fri offentlig forskning og innovation i Danmark.

Vi vil styrke den forskning, der danner grundlag for vores erkendelse, vores velstand og vores samfundsform.

Men de målsætninger, som for ti år siden viste vejen til høje ambitioner som forskningsnation, er i dag blevet et loft og en spændetrøje om vores offentlige forskning. Samtidig forsøger stærke kræfter at gøre forskningen til en politisk kampplads, hvor forskere kritiseres og mistænkeliggøres på usagligt grundlag.

Derfor skal vi værne om forskningsfriheden og styrke mulighederne for fri offentlig forskning og innovation i Danmark.

Det kan virke dyrt at investere i forskning og innovation, men det er dyrere at lade være. Hvordan skal vi ellers vinde klimakampen, udvikle vores sundhedsvæsen med nye og bedre behandlinger, eller sikre sammenhold i en stadig mere kompleks verden, der kræver viden om mennesker og samfund?

Udfordringen er:

  • 1 procent målet for de offentlige forskningsinvesteringer er blevet et nulsumsspil, hvor øget EU-hjemtag fører til færre finanslovsmidler til forskningen.
  • En større og større del af forskningen finansieres af eksterne bevillinger, mens basismidlerne ikke følger med. Det kan tippe balancen for, hvilke forskningsprojekter der tilgodeses.
  • Forskningsfriheden og forskernes ytringsfrihed er under pres
  • Vi har for lidt innovation og for få iværksættervirksomheder i Danmark. Dette kan have stor betydning for vores evne til at skabe jobs, vækst og finde nye afgørende løsninger på vores største kriser.

Flere ressourcer, mere frihed og mere innovation

  • Vi vil sikre, at 1 procentmålet er en bund - ikke et loft. Nye investeringer i fx forsvarsforskning skal ikke kræve tilsvarende reduktioner andre steder i forskningsbudgettet.
  • Vi vil kæmpe for at holde politik ude af forskningen. Og kæmpe for forskningsfrihed, faglighed og armslængde i forskningspolitikken
  • Vi vil have mere grøn forskning - uden at det skal betyde besparelser på andre afgørende forskningsområder
  • Vi vil have sikkerhed om basismidlerne