Pige med Europa-flaget

Forsvar og sikkerhed

Vores sikkerhed er bedst varetaget gennem et tæt samarbejde med dem, vi står nærmest med: EU og NATO.

I Radikale Venstre mener vi, at vores sikkerhed bedst er varetaget gennem et tæt samarbejde med dem, vi står nærmest: EU og NATO. Vi kan ikke klare os alene, så enkelt er det. Derudover mener vi, at forsvaret skal være en motor i den grønne omstilling.

Sofie Carsten Nielsen på strøget i København

Sammenhold uden forbehold

Læs mere om folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet

Udfordringen er:

  • Danmarks sikkerhedssituation ændres drastisk i disse år. Cybertrusler, USAs skiftende opbakning til NATO, russisk aggression, afhængighed af sort energi fra ustabile diktatorer og risiko for at langt flere må flygte som følge af klimakrisen.
  • Det kræver et moderne forsvar, som er tæt forbundet til vores partnere i EU og NATO, hvor Danmark bidrager med det, vi er bedst til.
  • Forsvaret spilder ressourcer på en værnepligt, som ikke er relevant i det 21. århundrede.

Bedre koordination, mere fredsbevarende og opbygning af civilsamfund

  • Krig er altid sidste udvej. Alle muligheder for en forhandlet løsning skal afprøves først.

  • Radikale Venstre ønsker et moderne og højteknologisk forsvar. Derfor vil vi ikke være med til blindt at øge udgifterne til forsvaret. Tværtimod skal værnepligten på sigt afskaffes, og forsvaret omdannes til en reelt professionel hær.

  • Mere koordination i EU. NATO er grundlaget for Danmarks forsvar, men Danmark kunne spare store summer – og blive bedre forsvaret – hvis vi koordinerede vores europæiske forsvar langt mere.

  • Radikale Venstre går ind for at afskaffe det danske forsvarsforbehold, så Danmark kan hjælpe EU med at påtage sig et større internationalt ansvar.

  • Tusindvis af biler i Forsvaret kan med fordel køre på el, og på sigt skal grønne brændstoffer benyttes. Et oplagt sted at starte er Power-to-X, som kan blive en central komponent i et grønt, dansk forsvar – og i den grønne omstilling af hele Danmark. Det kan skabe en unik mulighed for et nyt, grønt eksporteventyr, der vil gavne danske virksomheder og placere Danmark som en aktiv udvikler i international alliancer.