Pige med Europa-flaget

Forsvar og sikkerhed

Vores sikkerhed er bedst varetaget gennem et tæt samarbejde med dem, vi står nærmest med: EU og NATO.

Styrker vi bedst Danmarks sikkerhed gennem oprustning og flere penge til militær og materiel? Eller står vi bedre ved at bidrage til samarbejdet med vores naboer og allierede med det, vi er bedst til – kapacitetsopbygning og freds- og stabilitetsopbyggende indsatser? I Radikale Venstre mener vi, at vores sikkerhed bedst er varetaget gennem et tæt samarbejde med dem, vi står nærmest: EU og NATO. Vi kan ikke klare os alene, så enkelt er det.

Udfordringen er:

  • Danmarks sikkerhedssituation ændres drastisk i disse år. Cybertrusler, Trumps tvetydige opbakning til NATO, russisk aggression, afhængighed af sort energi fra ustabile diktatorer og risiko for at langt flere må flygte som følge af klimakrisen.
  • Det kræver et moderne forsvar, som er tæt forbundet til vores partnere i EU og NATO, hvor Danmark bidrager med det, vi er bedst til.
  • Forsvaret spilder ressourcer på en værnepligt, som ikke er relevant i det 21. århundrede.

Bedre koordination, mere fredsbevarende og opbygning af civilsamfund

  • Krig er altid sidste udvej. Alle muligheder for en forhandlet løsning skal afprøves først.
  • Radikale Venstre ønsker et moderne og højteknologisk forsvar. Derfor vil vi ikke være med til blindt at øge udgifterne til forsvaret. Tværtimod skal værnepligten på sigt afskaffes, og forsvaret omdannes til en reelt professionel hær.
  • Mere koordination i EU. NATO er grundlaget for Danmarks forsvar, men Danmark kunne spare store summer – og blive bedre forsvaret – hvis vi koordinerede vores europæiske forsvar langt mere.
  • Radikale Venstre går ind for at afskaffe det danske forsvarsforbehold, så Danmark kan hjælpe EU med at påtage sig et større internationalt ansvar.