Tænk nyt-skilt ved et billede af havet

Klima

Klimaforandringerne raser. De har vist sig at være langt vildere og gå hurtigere end først antaget. Verden har kurs mod en smertelig opvarmning.

Hvad fortæller vi vores børn, når de spørger os, hvad vi gjorde for at bremse klimaforandringerne? Trækker vi på skuldrene, eller fortæller vi dem historien om, hvordan vi gjorde Danmark 110 % grønt?

Trods et forståelsespapir med markante grønne aftryk fra Radikale Venstre, var det tydeligt, at statsministeren var rød før grøn. For sent forstod regeringen alvoren af klimakrisen. Men der er alligevel landet en række gode grønne aftaler med regeringen, støttepartier og oppositionen - grøn politik skabes over midten. Men det har været med regeringen som modspiller snarere end medspiller. Socialdemokratiets hockeystav er endnu ikke knækket, trods hævede ambitioner. Tiden er ikke til planer for planer, men højere ambitioner og konkret handling.

Den radikale vision har altid været klar. Vi skal have et godt liv uden afsavn i et land, hvor den sidste dråbe olie er væk. Hvor man kan tanke bilen og varme sig med grøn strøm fra vinden og solen. Hvor luften er ren og økonomien stærk, fordi vores landbrug er global ledestjerne på nye teknologier og plantebaserede fødevarer. Vores virksomheder kører på grøn strøm – og hvor 100 pct. grøn produktion giver os en global konkurrencefordel.

Det samlede regnestykke er opmuntrende. Det er en overkommelig investering at give alle danskere mulighed for at leve bæredygtigt – og dermed give vores bidrag til klimaet. Vi har lige nu en historisk chance for at skabe det gode grønne liv i hele Danmark, indfri vores løfter til den næste generation og igen stå som ledestjerne for resten af verden. Vi kan, hvis vi vil. Hvis vi tør tænke nyt. Sammen.

Udfordringen er:

  • Klimaudfordringen raser stadig. Både i Danmark, i vores nærområder og langt fra landets grænser.
  • Verden mærker netop nu klimaforandringerne. Tørke, stigende fødevarepriser og krigen i Ukraine varslet om en ødelæggende fødevarekrise og hungersnød i verdens fattigste egne.
  • Klimaflygtninge vil presse Europas grænser og vi vil se flygtningestrømme i langt større grad end vi hidtil har kendt til.
  • Fortsætter vi som nu, vil det blive mellem 2,1 og 3,5 grader varmere i 2100. Hvis ikke vi gør noget ekstraordinært nu, så risikerer vi allerede i 2030 at forbryde os mod Paris-aftalen, hvor vi globalt gav hinanden hånd på at løse klimakrisen, vi står overfor.
  • Vi er kommet langt med omstilling af energisektoren, men klimapåvirkning landbruget og transportsektoren er fortsat alt for stor.

Løsninger: revision af klimaloven, mål for Danmarks globale klimaaftryk, høj klimaafgift på landsbruget

  • Vi skal hæve vores klimaambition, så vi allerede i 2040 tager mere CO₂ ud af atmosfæren, end vi udleder. Det kalder vi 110 % grønt. Klimaloven skal revideres med et mål om 80 % reduktioner allerede i 2030.
  • Danmark skal tage et markant større globalt klimaansvar og arbejde for større klimaretfærdighed overfor verdens fattigste lande, som rammes hårdest af klimakatastrofen. Derfor skal Danmark øge klimabistand og leve op til vores internationale forpligtelser - uden at udhule udviklingsbistanden.
  • Vi vil have en politisk målsætning for klimaaftrykket af danskernes forbrug som en del af den nye klimalov. Udledninger fra vores forbrug skal bringes ned. Danmark skal vise vejen og nedbringe den globale udledningen, der følger af vores forbrug, med 60 pct. inden 2030 sammenlignet med 1990.
  • Derfor vil Radikale Venstre, etablere et nyt forpligtende offentligt-privat partnerskab, sammen med erhvervsliv, civilsamfund, kommuner og regioner. I disse partnerskaber vil vi sørge for, at vi i fællesskab sikrer, at den grønne omstilling fungerer i virkeligheden og under hensyn til arbejdspladser, virksomhedernes konkurrenceevne og den sociale balance. Målet er at gøre produktion bæredygtig senest i 2030 med en ambition om 100 procent CO₂-neutralitet, så vidt muligt også i værdikæderne. Alle danskere og hele verden skal vide, at køber man dansk, køber man bæredygtigt.