Klima

Hvad fortæller vi vores børn, når de spørger os, hvad vi gjorde for at bremse klimaforandringerne? Trækker vi på skuldrene, eller fortæller vi dem historien om, hvordan vi først gjorde vores energi grøn – og derefter gjorde det samme med bilparken og landbruget?

For årtier siden turde Radikale Venstre drømme stort om en 100 pct. grøn energisektor. Med energiforligene i 2012 og 2018 når vi i mål. Nu vil vi gøre det samme med transport og landbrug. Vissengrønne ambitioner og sort snak skal forvandles til et grønt Danmark, der viser vejen for verden.

Udfordringen er

 • Danmarks grønne omstilling går for langsomt. Regeringens samlede klimaindsats vil sænke hastigheden i den grønne omstilling til en fjerdedel af det nuværende tempo, ifølge Klimarådet.

 • Der er ingen ambitiøse initiativer sat i gang for at få en grøn omstilling af vores transport. Der mangler en plan for flere elbiler, og investeringerne i den offentlige transport er blevet bremset i den forgangne valgperiode. Imens er store biler blevet billigere og udledningerne stiger.

 • Landbruget står i dag for 20 procent af Danmarks CO2-udledning. Landbrugsaftalen anno 2021 står til at sænke udledningen, men det går fortsat ikke hurtigt nok, hvis vi skal nå at opfylde vores klimamålsætninger.

 • Klimaforandringerne skaber nye flygtningestrømme. Alene i 2017 var der flere flygtninge i verden som følge af ekstremt vejr end af alle krige tilsammen.

Grøn transport, flere vindmøller og omlægning af landbruget

 • Vi vil sætte fart på den grønne omstilling. Målet for Danmarks CO2-reduktion skal hæves, så vi når en reduktion på 70 pct. i 2030 og en 100 pct. reduktion allerede i 2040. Efterfølgende skal vi stræbe efter at suge mere CO2 ud fra atmosfæren, end vi udleder, og dermed være med til at betale af på vores klimagæld.

 • Vi vil opføre 3 ekstra havvindmølleparker inden 2030 udover de 3, som allerede er aftalt. Vi får brug for enorme mængder strøm, når biler bliver elektriske og strømmen bliver lavet til brændstof til lastbiler og skibe.

 • Vi vil have 1 million grønne biler i 2030. Vi vil hæve afgiften på sorte biler og sænke den på de grønne og stoppe salget af rene benzin- og dieselbiler i 2025.
  Vi vil pensionere registreringsafgiften, så biler beskattes efter, hvor meget de forurener.

 • Vi vil indføre CO2-betaling for flyrejser. Så grønne flyselskaber får en fordel, mens de sorte får motivation til at omstille sig. Pengene skal gå til at forske i fremtidens grønne fly samt at rejse skov i Danmark, som optager CO2.

 • En ambitiøs omlægning af det danske landbrug skal være det nye klimaeventyr. Dårlig landbrugsjord skal blive til god skov, flere græsarealer, mere natur og dyreliv. Sådan kan vi vise verden, hvordan landbruget kan producere høj kvalitet og samtidig være i klimabalance.

 • Vi vil etablere et nyt forpligtende offentligt-privat partnerskab, sammen med erhvervsliv, civilsamfund, kommuner og regioner. I disse partnerskaber vil vi sørge for, at vi i fællesskab sikrer, at den grønne omstilling fungerer i virkeligheden og under hensyn til arbejdspladser, virksomhedernes konkurrenceevne og den sociale balance.

 • Vi vil oprette en stor dansk klimafond med en startkapital på 25 milliarder. Dette vil sikre de rette ressourcer til den grønne omstilling, og vil derudover betyde, at vi ikke år for år, skridt for skridt, skal slås om finansiering til at redde klimaet.

 • Vi vil oprette en stor dansk generationsskovfond, hvis formål er at suge CO2 ud af luften og derigennem gøre Danmark til et klimapositivt land, som betaler af på den klimagæld, vi har.