Tænk nyt-skilt ved et scenetæppe

Kultur og medier

Vores kunst og kultur skal være et spejl for vores nutid og et vindue til vores fremtid. Det kræver, at vi placerer kunstnerne i midten af samfundslivet og kunsten som en del af den nationale samtale. Det kræver investeringer og modet til at prioritere.

Kunsten og kulturen er både den lim, der får os til at hænge sammen, og det spejl, der får os til at reflektere over os selv og vores samfund. Vi arbejder for at gøre kunst og kultur tilgængeligt for alle - ikke mindst vores børn og unge.

Tech-giganterne stormer frem og danskerne tager det til sig. Det giver store muligheder, men vi skal også værne om dansk kultur og om vores børn og unge, som alle kan komme i klemme når store, internationale medievirksomheder med et klart kommercielt fokus gør sit indtog.

Medierne er en grundpille i vores demokrati og kultur. De oplyser befolkningen, kontrollerer magthaverne og giver plads til en demokratisk debat. Samtidig spiller de en afgørende rolle for at udvikle og formidle vores kultur og fællesskab. En af de vigtigste mål for Radikale Venstres mediepolitik er at sikre fortsat finansiering af originalt dansk indhold til alle danskere, understøtte kunst og kultur; børn og unge samt sikre mangfoldigheden.

Vi skal også beskytte vores børn, når de bruger sociale medier. Der er ingen tvivl om, at de sociale medier spiller en stor – og bekymrende – rolle for børn og unges trivsel. De sociale medier er kommercielle platforme og forretningsmodellen er at tiltrække og fastholde opmærksomhed. Vi vil have bedre regulering af de sociale medier - de skal forpligtes til at tage f.eks. ulovligt indhold ned og de skal tage ansvar for de trivselsproblemer, deres brugere oplever. Digital dannelse kan ikke stå alene.

Udfordringen er:

 • Kulturlivet er underprioriteret og dansk indhold er truet.
 • Mange kunstnere har stor økonomisk usikkerhed. Og de årlige besparelser på kulturinstitutioner som museer, teatre, musikhuse, mv. sænker kvaliteten og presser bredden af kulturlivet.
 • Der er for lidt viden om kulturlivet og kulturens betydning for samfundet.
 • Kultur opleves som utilgængeligt og især børn har for få berøringer med kulturlivet.
 • Der er alt for mange tech-giganter med kommercielle interesser, som har konsekvenser for vores danske kultur og vores børn samt unge.
 • Sociale medier bidrager til unges mistrivsel.
 • Det frie kulturliv er under pres. Flere og flere politikere vælger specifikke typer af kunst, som de godt kan lide og sparer på andre ting, som de ikke kan lide.

Radikale løsninger

 • Vi vil stå fast på armslængdepricippet i kulturlivet og prioritere alle dele af dansk kultur. Så kulturlivet får friheden tilbage til at udvikle, inspirere og provokere os.
 • Vi har fremlagt en investeringsplan for kulturen på 300 mio. kr.
 • Arbejdsophold for billedkunstnere og kunsthåndværkere skal give mulighed for at udvikle metoder og teknikker.
 • Scenekunst, musik, billedkunst og litteratur gøres tilgængeligt for børn i daginstitutioner og folkeskoler.
 • Der skal laves regler for, hvilke typer af indhold og algoritmer børn og unge må udsættes for på sociale medier.