Kultur og medier

Skal vi fortsætte med en politik, der skærer ned på og i stigende grad dikterer vores kulturliv og public service-medier?

Eller skal vi bevare vores frie og mangfoldige kulturliv, som udfordrer vores måder at tænke på, fremmer kreativiteten, og styrker sammenhængskraften i samfundet? Og holde fast i public service-medier, der leverer kritisk journalistik og oplysning af høj kvalitet i en tid med fake news og clickbait-artikler?

Udfordringen er

  • Der er gennemført besparelser på vores public service-medier, som går ud over kvaliteten af folkeoplysningen, netop i en tid med fake news og udenlandske påvirkningskampagner.
  • De årlige besparelser på kulturinstitutioner som museer, teatre, musikhuse, mv. sænker kvaliteten og presser bredden af kulturlivet.
  • Den politiske styring af medierne er taget til i uhørt grad. Indholdet på DR reguleres stadigt mere, bl.a. vil politikerne diktere længden på artiklerne på DR.dk. Og i forhold til udbuddet af den fjerde radiokanal på FM-båndet, vil politikerne bestemme, hvor en bestemt radiokanal skal have hovedsæde.
  • Det frie kulturliv er under pres. Flere og flere politikere vælger specifikke typer af kunst, som de godt kan lide og sparer på andre ting, som de ikke kan lide.

Kvalitet, frihed og bredde

  • Vi vil lave et nyt medieforlig og igen styrke DR’s økonomi. Kvaliteten af vores public service-medier skal være høj, så de kan binde os sammen i en tid, hvor mediebilledet bliver mere splittet og er præget af fake news og clickbait-artikler.
  • Vi vil stoppe krav om årlige 2-pct. besparelser på kulturinstitutioner. Så vi får et levende og rigt kulturliv, der gør os klogere på os selv og hinanden.
  • Vi vil styrke DR’s uafhængighed og sikre støtte til uafhængige medier. Så medierne kan levere kritisk journalistisk og skabe debat.
  • Vi vil stå fast på armslængdepricippet i kulturlivet og prioritere alle dele af dansk kultur. Så kulturlivet får friheden tilbage til at udvikle, inspirere og provokere os.