kornet står modent på marken med gyldne aks

Fødevarer og landbrug

Dansk landbrug har stor negativ indvirkning på vores miljø, natur og klima, og der er brug for at tænke nyt. Men samtidigt har danske landmænd gennem tiden vist, at der er muligt at genopfinde dansk landbrug. Det kan, og skal, de gøre igen. Tiden er inden for landbruget til, på ny, at ty til handling og viser, at erhvervet er en del af den grønne omstilling.

Vi vil stoppe intensiv dyrkning på de dårligste jorde, og hjælpe klimaet. Landbruget skal satse på at producere sund mad til mennesker med lokale, grønne fødevarer.

Skal vi gøre danske landmænd til klimahelte eller fortsætte med høj gæld og skade på klimaet og vores natur? Danske landmænd og fødevareproducenter er blandt de dygtigste i verden. Trods rekordår med høje kornpriser, som følge af krigen Ukraine, er dele af dansk landbrug stadig i krise og gælden er en tårnhøj. Klimaforandringer oversvømmer nogle jorder og udtørrer andre. Derfor vil vi gøre vores fødevareproduktion til det næste klimaeventyr, som vi gjorde med vindmøllerne. Vi vil stoppe intensiv dyrkning på de dårligste jorde, og hjælpe klimaet. Landbruget skal producere mad til mennesker, på lokale, grønne fødevarer, i stedet for foder til dyrehold. Vi skal gå forrest og gøre plantebaseret proteiner til en dansk eksportsucces, så dansk landbrug kan mætte endnu flere munde rundt om i verden, uden at vi skader klimaet og vores miljø.

Der er ingen tvivl om, at dansk landbrug har stor negativ indvirkning på vores miljø, natur og klima, og der er brug for at tænke nyt. Men samtidigt har danske landmænd gennem tiden vist, at der er muligt at genopfinde dansk landbrug. Det kan, og skal, de gøre igen. Tiden er inden for landbruget til, på ny, at ty til handling og viser, at erhvervet er en del af den grønne omstilling. Landbruget er vores største udleder af både drivhusgasser og kvælstof. Uden reelle incitamenter til at omstille landbruget i en mere bæredygtig retning, når vi hverken vores klimamålsætning eller ønske om at forbedre havmiljøet. Det danske landskab er i høj grad præget af landbruget og knapt ⅔ af Danmarks areal er dækket af marker og landbrugsarealer.

Men landbruget har også en helt særlig rolle i den grønne omstilling, idet der her produceres både fødevarer og grøn energi. Landbruget står i klimakampens frontlinje, og det er nu, at erhvervet skal vise at man tør gå forrest, levere på klimaaftalen for landbruget og genopfinde dansk landbrug i en grønnere retning med mere plantebaseret og økologisk fødevareproduktion, mere bæredygtig skovdrift, mere grøn energi og mindre animalsk produktion. Det kræver mod, vilje, grøn innovation og langsigtede investeringer, som landmændene gerne leverer. Men også at der fra politisk side leveres målrettet regulering og en ensartet klimaafgift på alle landbrugets udledninger.

Udfordringen er:

 • Landbruget har massiv påvirkning på vores miljø og klima. Der er vedtaget politik, som ikke er tilstrækkeligt til at mindske kvælstofforurening og landbrugets klimapåvirkning.
 • Landbruget er Danmark største klimasynder og landbruget skal reducere udledningen af drivhusgasser inden 2030 markant. Landbrugsaftalen fra 2021 bragte os en del af vejen med løftet om en 55 - 65 procents reducering i 2030. Det går dog stadig meget langsomt, og der er brug for løbende tiltag for at nå i mål med omstillingen.
 • Dele af landbruget er i gang med omstilling. Men vi er dog slet ikke i mål, og vi skal i langt højere grad til at satse på plantebaserede fødevarer og mad til mennesker frem for foder. Det er nødvendigt for at nedbringe landbrugets klimaaftryk, men også hvis vi fortsat ønsker at beholde vores rolle som et globalt førende landbrugsland.
 • Danmark står overfor en biodiversitetskrise. Arter går til og både flora og fauna er presset. Danmark intensive landbrug presser den vilde natur og vores have.

Udtagning af de dårligste jorde og grønnere fødevarer

 • Vi skal som samfund tage et medansvar for, at landbruget får løst klimaproblemerne. Med vores udspil behøver landbrugs-, natur- og klimainteresser ikke længere at være hinandens modsætninger, men kan i stedet spille sammen.
 • Vi har en vision om at gøre dansk landbrug grønt. Dårlig landbrugsjord skal laves til god natur. På de mindst udbytterige marker skal i fremtiden blive plantes skov, gøres plads til natur og dyreliv og opsættes vindmøller og solceller så vi kan høste energi i stedet for korn.
 • Det kræver først og fremmest, at landbruget står til regnskab for egen klimaskade. Derfor er dét vigtigste her og nu, at få en høj og ensartet afgift på landbrugets udledninger. Det er krumtappen i landbrugets grønne omstilling.
 • Vi vil gerne have endnu flere økologiske fødevarer ind på hylderne og ned i indkøbskurven.
 • Vi ønsker en massiv satsning i forskning af plantebaserede fødevarer for at være på forkant med udviklingen mod et mere plantebaseret samfund. Efter 150 års landbrug med fokus på især køer og grise, er vi nødt til at tænke nyt. For kød belaster vores klima, biodiversiteten og folkesundheden.
 • Vi ønsker et landbrug med færre sprøjtemidler, hvilket kræver nye metoder. Derfor vil vi investere et rekordbeløb i forskning, som giver landbruget nye skånsomme metoder, som ikke skader miljø og klima. Landbruget skal ikke afvikles, men have hjælp til at øge produktiviteten og være klar til de nye plantebaserede fødevarer, som ikke skader klimaet.
 • Visionen er en revolution af vores landbrug. At skabe et grønt og klimavenligt landbrug i Danmark, der forbliver effektivt og produktivt samt gør det mere attraktivt og populært at være landmand. Det kræver, at vi, og landbruget, tør tænke nyt. Gå nye veje. Kun ved at tænke klima, vandmiljø, biodiversitet sammen med landbrugets innovation kan vi skabe den nødvendige omstilling af landbruget fra overvægt på animalsk til plantebaseret produktion.
 • Grundvandet skal sikres i de såkaldte boringsnære områder. Fx ved at vandværker kan opkøbe og udtage landbrugsjord i boringsnære områder.