Jord til bord

Fødevarer og landbrug

Vi vil stoppe intensiv dyrkning på de dårligste jorde, og hjælpe klimaet. Landbruget skal satse på lokale, grønne fødevarer, som giver en højere pris hos forbrugeren.

Skal vi gøre danske landmænd til klimahelte eller fortsætte med høj gæld og høj klimapåvirkning? Danske landmænd og fødevareproducenter er blandt de dygtigste i verden. Men dele af dansk landbrug er i krise. Gælden er på 320 mia. kr. Klimaforandringer oversvømmer nogle jorder og udtørrer andre. Derfor vil vi gøre vores fødevareproduktion til det næste klimaeventyr, som vi gjorde med vindmøllerne. Vi vil stoppe intensiv dyrkning på de dårligste jorde, og hjælpe klimaet. Landbruget skal satse på lokale, grønne fødevarer, som giver en højere pris hos forbrugeren.

Udfordringen er:

  • Landbruget skal reducere udledningen af drivhusgasser inden 2030 markant. Det er faktisk en tvungen opgave, hvis vi skal være i stand til at indfri Danmarks klimamål.
  • Klimakrisen presser landbruget. Alene tørken i sommeren 2018 kostede landbruget et tab på flere milliarder kroner.
  • Regeringen vedtog i 2015 en landbrugspakke, som er faldet helt fra hinanden. Alligevel nægter regeringen at rette op på de alvorlige fejl - og det skader vores vandmiljø. Som et plaster på såret for den sorte landbrugspakke lovede regeringen at reducere 2.450 tons kvælstof inden 2021. I 2018 havde de kun nået sølle 12 ton.

Udtagning af de dårligste jorde og grønnere fødevarer

  • Vi skal som samfund tage et medansvar for, at landbruget får løst klimaproblemerne. Med vores udspil behøver landbrugs,- natur- og klimainteresser ikke længere at være hinandens modsætninger, men kan i stedet spille sammen.
  • Vi har en vision om at gøre dansk landbrug grønt. Dårlig landbrugsjord skal laves til god natur. Dårlige marker skal i fremtiden blive til god skov, flere græsarealer, mere natur og dyreliv.
  • Vi vil gerne have endnu flere økologiske fødevarer ind på hylderne og ned i indkøbskurven.
  • Vi ønsker et landbrug med færre sprøjtemidler, hvilket kræver nye metoder. Derfor vil vi investere et rekordbeløb i forskning, som giver landbruget nye skånsomme metoder, som ikke skader miljø og klima. Landbruget skal ikke afvikles, men have hjælp til at øge produktiviteten og være klar til de nye typer fødevarer, som gavner klimaet.
  • Visionen er en revolution af vores landbrug. At skabe et grønt og klimavenligt landbrug i Danmark, der forbliver effektivt og produktivt og gør det mere attraktivt og populært at være landmand. Det kræver blandt andet, at vi tænker mange ting sammen – både klima, vandmiljø, biodiversitet og cirkulær økonomi, men også landbrugets rentabilitet og mulighed for at skabe nye produkter og finde nye markeder.