Tænk nyt-skilt ved et øde busstoppested

Landdistrikter

Radikale Venstre siger nej til mere centralisering. Vi vil sætte mennesket før systemet, prioritere landdistrikterne og styrke det lokale demokrati med flere opgaver og større ansvar.

Hvordan skal balancen være mellem land og by? Skal der være endnu længere mellem erhvervsskole og elev, mellem ældre og hjemmehjælper og mellem borger og beslutningstager i provinsen? Eller skal der være god sundhed, tryg ældrepleje og rige uddannelsesmuligheder uanset, hvor man bor?

Der er blevet for stor forskel på land og by i Danmark. Det er ikke rimeligt over for de danskere, der bor uden for de store byer og som kan føle sig gemt og glemt. Når brugsen og politistationen er lukket. Apoteket flyttet væk. Folkeskolen, gymnasiet eller læreruddannelsen rykket til en større by i nærheden. Den voksende forskel på land og by risikerer at ødelægge vores nationale fællesskab.

På nogle områder er Danmark måske et stort land, men geografisk er vi ikke. Alligevel føles det for mange som om, at der er en stor distance mellem by og land.

I Radikale Venstre mener vi, at decentraliseringen og er gået for vidt. De store strukturreformer og ikke mindst boligskattestoppet fra 2002 har trukket Danmark skævt, så hvor der skal kæmpes hårdt for blandede boligområder i København og omegn, skal der i land- og yderkommuner kæmpes for at tiltrække nye borgere.

Udfordringen er

  • Landdistrikter affolkes mange steder i dag. Især kommunalreformen, politireformen og uddannelsesbesparelser har betydet en kæmpe centralisering i Danmark. Der er en følelse af, at Danmark er ved at knække over.
  • Der er for stor forskel på land og by.

Løsninger

  • Vi vil rykke flere beslutninger tættere på borgerne. Derfor vil vi bevare og styrke regionerne ved at give dem mere ansvar og flere opgaver fra staten, inden for bl.a. natur- og miljø, trafik, uddannelse, handicap- og omsorg og erhvervsliv.
  • Vi vil sikre tryg og nær sundhed uden at kaste hele sundhedsvæsenet ud i endnu en stor og ressourcekrævende strukturreform.
  • Vi vil arbejde for bedre rammer for uddannelser i hele landet. Og vi støtter, at der afsættes midler til nye uddannelsesudbud uden for de store byer, hvor der er lokal efterspørgsel og behov. Men vi er imod at lukke uddannelsespladser i de store byer, som virksomhederne efterspørger og som de unge drømmer om. Denne del af regeringens udflytningsplan har vi været imod, og derfor kunne vi ikke være med i den samlede plan, som også indeholdte gode nye muligheder og økonomiske løft til de uddannelserne uden for de store byer.