To unge drenge står på skateboard på en sti

Landdistrikter

Radikale Venstre siger nej til mere centralisering. Vi vil sætte mennesket før systemet, prioritere landdistrikterne og styrke det lokale demokrati med flere opgaver og større ansvar.

Hvordan skal balancen være mellem land og by? Skal der være endnu længere mellem erhvervsskole og elev, mellem ældre og hjemmehjælper og mellem borger og beslutningstager i provinsen? Eller skal der være god sundhed, tryg ældrepleje og rige uddannelsesmuligheder uanset, hvor man bor?

Radikale Venstre siger nej til mere centralisering. Vi vil sætte mennesket før systemet, prioritere landdistrikterne og styrke det lokale demokrati med flere opgaver og større ansvar.

Udfordringen er

  • Landdistrikter affolkes mange steder i dag. Især kommunalreformen, politireformen og uddannelsesbesparelser har betydet en kæmpe centralisering i Danmark.
    Siden 2008 har 24.000 folkeskoleelever oplevet, at deres skole lukkede, og mange ungdomsuddannelses- og VUC-institutioner er lukningstruede. Det har særlig ramt de tyndtbefolkede dele af landet.
  • Hver tredje politistation er væk. 192 politistationer er blevet til 119, siden politireformen i 2007.

Sikre uddannelse over hele landet og styrke lokal selvbestemmelse

  • Vil vi aflyse uddannelsesbesparelserne, så kvaliteten kan løftes igen, og så der kan udvikles robuste uddannelsesudbud i landdistrikterne. Konkret ønsker vi at halvdelen af alle erhvervsrettede videregående uddannelser oprettes uden for de fire største byer i Danmark.
  • Vi vil rykke flere beslutninger tættere på borgerne. Derfor vil vi bevare og styrke regionerne ved at give dem mere ansvar og flere opgaver fra staten, inden for bl.a. natur- og miljø, trafik, uddannelse, handicap- og omsorg og erhvervsliv.
  • Vi vil sikre tryg og nær sundhed uden at kaste hele sundhedsvæsenet ud i endnu en stor og ressourcekrævende strukturreform. Problemerne kan godt løses i den nuværende struktur.
  • Vi vil udflytte arbejdspladser på en smartere måde. I stedet for at udflytte hele institutioner, vil vi oprette nye statslige arbejdspladser i såkaldte SFA-huse, hvor statsligt ansatte medarbejdere kan sidde sammen og arbejde fra distancen – fx i Viborg eller Aalborg, selv om arbejdspladsen fysisk ligger i København.
  • Vi ønsker at styrke små iværksættere i fødevareindustrien. Vi vil have et grønnere, sundere og bedre lokalforankret landbrug. Vi foreslår bl.a. en national jordfond, en ny hektarstøtte, der understøtter mindre landbrug, en mere fair og simpel fødevarekontrol samt en grøn innovationsfond, der støtter nye fødevareiværksættere.