Tænk nyt-skilt ved en søbred

Miljø og natur

Hvad er mest vigtigt at passe på – landbruget eller drikkevandet? Bilisterne eller den rene luft? Vi radikale står fast på, at Danmark ikke kan tage sit rene vand, sin rene luft og vores mangfoldige natur for givet.

Derfor er vi klar til at omlægge vores landbrug, så vi beskytter natur og klima – og aldrig bliver et land, hvor vi er tvunget til at drikke vand fra flaske. Vi vil have de sorte biler ud af byen, så vi kan få renere luft. Vi vil sikre at vores skove bliver så store og vilde, at man kan fare vild i dem, samtidigt med at der lagres CO₂ og produceres bæredygtigt træ til danske virksomheder.

Vi skal bruge vores ressourcer meget bedre end i dag, og vi skal tage de afgørende skridt mod at blive et samfund, der ikke smider væk, men bruger vores ting igen og igen. Det skal begrænse vores affaldsmængder. Og det affald, der trods alt skabes, skal genanvendes.

Vores have er en blå ressource. Men alt for længe har vi udnyttet havene til bristepunktet med overfiskning og trawl, råstofudvinding og klapning samt forurening og udledning af næringsstoffer fra landbruget. Vi skal stoppe de aktiviteter, som skader vores have og i stedet genoprette havbunden med ålegræs og stenrev, så livet under havet endnu engang kan sprudle.

Landbruget er en af de helt store udfordringer, som skal løses, hvis vi skal skabe markant forbedring af vores miljø. Den animalske produktion lægger beslag på store arealer til bl.a. produktion af foder, som kunne bruges til produktion af plantebaserede fødevare. Derfor skal landbruget pålægges en høj og ensartet klimaafgift som allerede vedtaget for industrien i Danmark.

Udfordringen er:

  • Vi står midt i en presserende biodiversitetskrise. Vores natur er under pres. Plante- og dyrelivet lider i en sådan grad at arter forsvinder fra den danske natur. Hvis ét led i naturens system forsvinder, så risikerer det at have store konsekvenser andre steder i vores økosystem.
  • I Danmark drikker vi ubekymret vores grundvand direkte fra hanen. Men alene indenfor ét år har man fundet tre bekymrende stoffer i vores drikkevand. Stoffer, vi ved, giver kræft, har effekter på forplantningsevnen og giver misdannede fostre.
  • Luften i byerne er forurenet og skadelig for vores helbred og danskerne mister gode leveår af at indånde luften i vores byer.

Ren luft-zoner, beskyt vores drikkevand, mere natur

  • Vi vil have reelle ren luft-zoner i byerne, hvor forurenende biler ikke længere skal have lov til at køre. Vi vil have 1 mio. grønne biler inden 2030. Og vi vil stoppe for salg af nye benzin- og dieselbiler i 2025.
  • Vi vil fortsætte kampen for at beskytte vores drikkevand. Det er forbudt at sprøjte lige ovenpå vores drikkevandsboringer. Nu skal vi tage næste skridt og stoppe med sprøjtning alle de steder, hvor der dannes drikkevand.
  • Vi vil have ny biodiversitetslov på linje med klimaloven med klare mål og konkrete handleplaner.
  • Vi skal iværksætte Danmarkshistoriens største skovrejsning og plante 250.000 ha. ny skov inden 2040. Det skal gøre det muligt for Danmark at tage mere CO₂ ud af atmosfæren, end vi udleder.
  • Vi vil tage et livtag med vores historik med at bruge havet som losseplads og ressource vi kan udnytte omkostningsfrit. Derfor skal der bl.a. en afgift på klapning og forbud mod klapning ved anlægsprojekter. Derudover skal vi have mere beskyttet havareal og flere trawlfrie zoner. Radikale Venstre vil kæmpe for mindst 30% beskyttet areal både på land og til havs.