Tænk nyt

Miljø og natur

Hvad er vigtigst at passe på – landbruget eller drikkevandet? Bilisterne eller den rene luft? Vi radikale står fast på, at Danmark ikke kan tage sit rene vand, sin rene luft og vores mangfoldige natur for givet.

Derfor er vi klar til at omlægge vores landbrug, så vi beskytter natur og klima – og aldrig bliver et land, hvor vi er tvunget til at drikke vand fra flaske. Vi vil have de sorte biler ud af byen og tage afgørende skridt mod at blive et samfund, der ikke smider væk, men genbruger materialer igen og igen.

Udfordringen er

  • I Danmark drikker vi ubekymret vores grundvand direkte fra hanen. Men alene indenfor ét år har man fundet tre bekymrende stoffer i vores drikkevand. Stoffer, vi ved, giver kræft, har effekter på forplantningsevnen og giver misdannede fostre.
  • Luften i vores byer slår folk ihjel, og danskerne mister gode leveår af at indånde luften i vores byer. Hvert år dør over 3.000 danskere af luftforurening – bl.a. fra forurenende biler.
  • Naturen og biodiversiteten er under pres. Arter forsvinder fra den danske natur. Hvis ét led i naturens system forsvinder, så risikerer det at have store konsekvenser andre steder i vores økosystem.

Ren luft-zoner, beskyt vores drikkevand, mere natur

  • Vi vil have ren luft-zoner i byerne, hvor forurenende biler ikke længere skal have lov til at køre. Vi vil have 1 mio. grønne biler inden 2030. Og vi vil stoppe for salg af nye benzin- og dieselbiler i 2025.

  • Vi vil fortsætte kampen for at beskytte vores drikkevand. I december 2018 fik vi efter lang tids kamp endelig presset regeringen til at forbyde sprøjtning lige ovenpå vores drikkevandsboringer. Nu skal vi tage næste skridt og stoppe med sprøjtning alle de steder, hvor der dannes drikkevand.

  • Naturen skal have mere plads. I Radikale Venstre er vi med i aftalen om 13 nye naturnationalparker, der nu skal etableres rundt om i Danmark i dialog med de relevante beboere i området.