Tænk nyt-skilt sidder på en bænk

Seniorer og ældre

Radikale Venstre vil give seniorer mere frihed og flere muligheder for at være med, byde ind og gøre sig gældende i deres eget liv.

Frem mod 2040 forventes der at komme over 380.000 flere over 65 år i forhold til 2020. Mange af dem oplever desværre, at en høj alder i den offentlige debat er blevet synonym med ensomhed, sygdom og ”ældrebyrde”. Nedslidte plejehjem, pressede hospitaler eller tomgang alene i en ensom ældrebolig.

Men det er i virkeligheden de færreste danskere oppe i alderen, der kan genkende sig selv i det billede. De har bedre økonomi, er sundere og lever mere aktivt end de fleste. De fleste har selv sparet op til deres pension. Og de drømmer om en lang ”sensommer”, hvor de kan skrue tempoet ned, men stadig være i gang.

Radikale Venstre vil give seniorer mere frihed og flere muligheder for at være med, byde ind og gøre sig gældende i deres eget liv.

Vi tror på, at den tredje alder skal være en guldalder for danskerne. Hvor de fortsat har mulighed for at bidrage til det samfund, de har været med til at forme, og hvor de kan få den hjælp der er nødvendig.

Udfordringen er:

 • Det stigende antal ældre opfattes alt for ofte som en byrde for samfundet
 • Dygtige medarbejdere tvinges til at fokusere mere på love, regler og skemaer end på borgerne foran dem. Ægte velfærd kommer ikke på samlebånd, men det bliver konsekvensen af en stadig større standardisering og centralisering af vores velfærd.
 • Sektoren mangler hænder. I alle dele af Danmark mangler der lærere, læger, SOSU-assistenter, sygeplejersker og pædagoger. Det betyder mindre tid og opmærksomhed til den enkelte og uudholdelige arbejdsforhold i nogle dele af den offentlige sektor.
 • Flere lever med mange kroniske lidelser, som kan forebygges bedre
 • Ensomhed er et stigende problem for ældre

Den tredje alder skal være en guldalder

 • Vi vil holde fast på, at den stigende levealder en kæmpe succes og vi tror på, at den tredje alder skal være en guldalder for danskerne. Hvor de fortsat har mulighed for at bidrage til det samfund, de har været med til at forme, og hvor de kan få den hjælp der er nødvendig.
 • Det skal være trygt at blive ældre. Vi vil gennemføre reformer, så der kan afsættes flere penge og ansættes flere medarbejdere inden for sundhed, pleje og omsorg. Vi vil prioritere ressourcer til at følge det demografiske træk - det vil sige fastholde den nuværende service, selvom der kommer flere ældre - og derudover investere yderligere 5 mia. kr. om året til bl.a. sundhed, omsorg og pleje.
 • Vi vil give flere ældre mulighed for at vælge den boform, de ønsker og har behov for - uanset om dette er i ældrebofællesskaber, egen bolig eller plejebolig.
 • Vi vil gøre velfærdsprofessionerne og -uddannelserne mere attraktive, så fremtidens ældre også bliver mødt af dygtigt og veluddannet personale.
 • Vi vil sikre flere muligheder, mere valgfrihed og mindre diskrimination i seniorlivet.
 • Vi vil styrke civilsamfundet, så det er muligt forsat at bidrage og reducere ensomhed og trivslen øges.
 • Vi vil have, at alle kommuner skal kunne søge om at sættes fri fra de regler, som mest af alt skaber mere bureaukrati.
 • Vi vil skabe mere sammenhæng mellem sundhedslov og ældrelov.
 • Vi vil forebygge kroniske lidelser, så flere kan klare mere selv længere.