Skat

Skal skattepolitikken være en evig kampplads for strid om skattelettelser eller velfærd? Eller skal vi bruge skattepolitikken som et redskab til at styrke det danske samfund?

I Radikale Venstre vil vi det sidste. Vi ønsker en grundlæggende omlægning af skattesystemet – hvor vi sætter skatten ned på arbejde og skatten op på forurening, sundhedsskadelige stoffer og klimabelastende forbrug.

Udfordringen er

  • Mange i lavtlønsgruppen har kun en lille gevinst ved at tage et arbejde. Hvis vi kan få flere i denne gruppe ind på arbejdsmarkedet vil det afhjælpe manglen på arbejdskraft og være godt for den enkelte, som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.
  • Afgifter på forurening, sundhedsskadelige stoffer og klimabelastende forbrug afspejler i dag ikke den skade som de gør på miljø, sundhed og klima. Fx dør 13.600 danskere hvert år som følge af tobaksrygning, samtidig er prisen på cigaretter i Danmark nu lavere end i både Tyskland og Sverige.
  • It-selskaber som Google og Facebook har på få år vokset sig til nogle af verdens største firmaer. Alligevel bidrager de meget beskedent til skattekassen.

En skatte- og afgiftspolitik, der bringer Danmark fremad

  • Vi vil bevare et socialt afbalanceret skattesystem, hvor de bredeste skuldre bærer det tungeste læs.
  • Vi ønsker, at skatten sænkes for alle indkomster – i top og i bund – så det bliver lettere for alle at bidrage med det, de kan. Vi vil forhøje jobfradraget, så gevinsten ved at arbejde bliver større for lavtlønsgrupper.
  • Vi ønsker højere afgifter på forurening, sundhedsskadelige stoffer og klimaskadeligt forbrug. Vi ønsker blandt andet højere afgift på plastik og partikeludledning, samt at indføre en CO2-afgift på flyrejser.
  • Vi ønsker, at afgiften på tobak gradvist forhøjes, så prisen på en pakke cigaretter stiger til 70 kr. Forskning viser, at højere priser vil medføre en lavere andel af rygere, især blandt unge.
  • Vi ønsker, at der indføres en skat på digitale tjenesteydelser så tech-giganter, som Facebook og Google, bidrager mere til statskassen.