Sundhed og psykiatri

Vi drømmer om, at alle - unge som ældre – får flere gode leveår og øget livskvalitet. Hvor det er let at få hjælp, når man har brug for det, og hvor hjælpen altid er den bedste.

At fortsætte som vi plejer i sundhedsvæsenet er ikke holdbart. Det står lysende klart. For mange mennesker har ondt i livet som følge af sygdom i krop og sind. Det giver et pres på vores sundhedsvæsen, hvor vi allerede nu kan se og mærke manglen på personale, tid og kapacitet. Presset bliver ikke mindre af, at vi ser hen imod en ændret demografi.

Vi drømmer om at alle - unge som ældre – får flere gode leveår og øget livskvalitet. Hvor det er let at få hjælp, når man har brug for det, og hvor hjælpen altid er den bedste. Et andet grundlæggende problem handler om de mennesker, der går på arbejde hver dag i det danske sundhedsvæsen. De er den vigtigste ressource, og de har løbet rigtigt stærkt og ofret meget under corona. Men travlheden ser desværre ikke ud til at høre op, og der mangler mennesker til at tage vagter i alle dele af sundhedsvæsenet. Vi skal holde hånden under vores velfærdssamfund og fremtidssikre det.

Udfordringen er:

 • Der mangler kollegaer i alle dele af sundhedsvæsnet og folk venter alt for længe på nødvendige udredninger og behandlinger. Vores dygtige sundhedspersonale løber for stærkt og har ikke tiden og ressourcerne til at sikre tilstrækkelig omsorg og nærvær.
 • Der er fortsat alt for stor ulighed i sundhed – både socialt, økonomisk og geografisk.
 • I dag er der patienter, som falder gennem systemet, når de fx overgår fra behandling på regionens sygehus til rehabilitering i kommunen. Det gælder særligt de patientgrupper, der i forvejen er mest sårbare.
 • Ældre oplever i for høj grad, at alderdom er synonym med nedslidte plejehjem, pressede hospitaler og ensomhed.
 • Psykiatrien har været underprioriteret og underfinansieret alt for længe. Selv om der er sket lidt på området, er psykisk sygdom stadig omgivet af stigma og tabuisering.
 • Mistrivsel og psykiske diagnoser stiger i alarmerende grad blandt børn og unge.

Nærhed og nærvær

 • Vi vil udover at dække det demografiske træk afsætte 5 mia. kr. til at få flere mennesker i den offentlige sektor – især i sundheds- og plejesektoren.
 • Vi vil sikre mere prestige og flere muligheder i velfærdsprofessionerne ved nye, gratis og garanterede videreuddannelsesmuligheder
 • Vi vil sikre en bedre strukturel forebyggelse, så vi kan mindske ulighed i sundhed. Et helt afgørende område at tage fat i er tobak og alkohol, der står bag den største ulighed i sundhed. Vi vil hæve prisen på cigaretter til 90 kr. og hæve aldersgrænsen for salg af alkohol til 18 år
 • Vi vil udvikle ny og bedre teknologi og telemedicin, så vi får flere lette behandlinger tæt på borgerne – eller helt hjem til dem.
 • Vi vil blive bedre til at bruge sundhedsdata i forskningen til at udvikle nye behandlinger til gavn for patienterne.
 • Vi vil sikre at seniorlivet bliver en gylden tredje alder med trivsel, muligheder og fællesskaber.
 • Vi vil nedsætte en trivselskommission, der skal afdække hvordan vi kan forstå den stigende mistrivsel særligt blandt unge bedre og komme med anbefalinger, der kan øge trivslen.
 • Vi vil ligestille psykisk sygdom med somatisk (fysisk) sygdom og sikre et markant løft af psykiatrien, så den får de nødvendige ressourcer.