Tænk nyt på cykel

Transport

Når vi gør transporten grøn, vinder vi både på klimaet og gør noget ved luftforureningen.

Skal vi lade CO₂-udledningen fra danske biler stige? Eller skal vi gøre vores transport bedre og grønnere? Store biler er blevet billigere, alt imens elbilsalget gik i stå og den offentlige transport halter bagefter. Danskerne spilder 20 mio. timer på forsinket trafik. Hvert år. Og tallet er stigende. Tid, der kunne være brugt på at skabe værdi på arbejdspladsen eller hjemme hos børnene.

Vi skal have trafikanter fra sorte biler over i grønne biler. Og fra biler over i busser, elektriske tog og på cykler. Når vi gør transporten grøn, vinder vi både på klimaet, og vi gør noget ved luftforureningen i byerne, som er alt for høj og medfører flere tusind årlige dødsfald.

I Radikale Venstre drømmer vi om en verden, hvor flyrejsen binder folk sammen på tværs af grænser helt uden et negativt klimaaftryk, hvor vores varer fragtes uden udledninger, og hvor transport i byerne ikke forurener luften.

Og drømmen er indenfor rækkevidde. Eldrevne varebiler og lastvogne vinder indpas, og med grøn strøm fra vindmøller og solceller kan vi producere brint til at bruge i bæredygtigt flybrændstof, mens ammoniak og metanol kan bidrage til omstilling af søtransporten.

Teknologierne til en grønnere transport er derude i dag. Men de er stadig meget dyrere end de fossile alternativer. Og efterspørgslen er i dag ikke stor nok. Det vil vi ændre på og skabe rammerne for, at også transportsektoren kan omstille sig grønt.

Udfordringen er:

 • Der bliver stadig solgt for mange sorte biler og CO₂-udledningen fra biler i Danmark stiger.
 • De store, sorte biler har fået større afgiftslettelser end de små grønne.
 • Omstilling af transportsektoren halter bagefter. Der er stadig for få elbiler på vejene, mangel på ladestandere og stadig for lidt fokus på delebiler og kollektiv transport.
 • Prisen på en flyrejse fra Danmark svarer ikke til rejsens klimapåvirkning. Uden et klart prissignal, når man skal ud og rejse, vælges den mest klimaskadelige rejseform og flyselskaberne efterspørger ikke grønne brændsler.
 • Der er flere elbiler på vejene, men infrastrukturen halter stadig og er en barriere for endnu flere biler.
 • I 2030 vil der være flere, ikke færre, biler på vejen og 60 % af den nuværende bilpark kører fortsat på vejene.
 • Biler, grøn eller sort, bidrager til trængsel, uheld, støjgener, optager areal i byerne mv.
 • Den tunge transport er svær at omstille. Lastbiler, busser mv. er store investeringer, hvis der vælges el- eller brintkøretøjer.

Grønne biler, en slutdato for nye fossile biler og flere cykler

 • Vi skal have 1 mio. elbiler i 2030. Det kommer ikke af sig selv, vi bliver nødt til at omlægge bilafgifterne, så biler beskattes efter, hvor meget de forurener. Biler er den eneste transportmulighed for mange mennesker, derfor skal de gøres grønne.
 • Vi vil stoppe salget af rene benzin- og dieselbiler i 2025 – hybridbiler skal kunne sælges indtil 2030.
 • Delebiler, cykler, løbehjul mv. skal tænkes bedre sammen med den offentlige transport. Radikale Venstre vil arbejde for, at det skal være nemmere af dele en bil, end at eje den i og omkring de store byer, hvor biler tager plads i byrummet.
 • Vi vil fortsætte med at investere i den kollektive trafik. I de store byer vil vi fortsætte med at investere i grønne busser og letbaner – og selvfølgelig metro og S-tog i Hovedstaden. I de store byer er der ikke plads til, at alle sidder i deres egen bil, så investeringer i den kollektive trafik er helt afgørende for at få en trafik og hverdag for borgerne, som hænger sammen.
 • Vi ønsker at give kommunerne reel mulighed for at indføre ren luft-zoner, hvor der er meget skrappe krav til køretøjers udledninger. Det er muligheder de ikke har i dag.
 • Vi vil udvide kørselsafgift for erhvervskøretøjer til også at omfatte varebiler og stille krav om nul-emissionszoner gældende i eksisterende miljøzoner for varevogne- og lastbiler gældende fra 2025 for varevogne og 2027 for lastbiler.
 • Der skal indføres klimabidrag på al luftfart fra danske lufthavne. Provenuet anvendes til fremme af grønne brændstoffer til luftfarten.
 • I forbindelse med sidste del af den grønne skattereform vedr. transport og landbrug skal der afsættes mindst 300 mio. kr. til omstilling af den tunge transport.