Folketingsmedlem Lotte Rod på Christiansborg
Nyhed

Vi skal værne om de unges puste­rum. Nej tak til at af­skaffe 10. klasse og efter­skolerne

Efterskoler er noget af det bedste, vi har i Danmark. De kan noget helt særligt med at danne unge, udvikle meningsfulde fællesskaber og lade unge møde hinanden på kryds og tværs. Forældre sender et barn af sted og får et ungt menneske hjem, der er blevet klogere på sig selv og på verden. Et ungt menneske, der har fået oplevelser og venner for livet.

Af Martin Lidegaard, politisk leder, og Lotte Rod, børne- og undervisningsordfører

Reformkommissionen kommer onsdag med deres anbefalinger til, hvordan vi får flere børn og unge videre i uddannelsessystemet. Én af dem har allerede taget første tur i mediemøllen. Nemlig nedlæggelse af 10. klasse og dermed en de facto afskaffelse af efterskolerne. Ræsonnementet bag dette forslag er, at flere unge død og pine skal tvinges over på erhvervsuddannelserne via en ny uddannelse, hpx. Mantraet er: vi skal skaffe flere faglærte – selvom vi ødelægger efterskolerne og alt andet.

Det er vi i Radikale Venstre stærke modstandere af. Det er os rent ud sagt ubegribeligt, at Reformkommissionen i ramme alvor mener, at det er hensigtsmæssigt for vores unge og for Danmark at nedlægge 10. klasse og dermed lukke efterskolerne.

Efterskoler er noget af det bedste, vi har i Danmark. De kan noget helt særligt med at danne unge, udvikle meningsfulde fællesskaber og lade unge møde hinanden på kryds og tværs. Forældre sender et barn af sted og får et ungt menneske hjem, der er blevet klogere på sig selv og på verden. Et ungt menneske, der har fået oplevelser og venner for livet. Det skal der simpelthen være plads til i det danske samfund. Selvom vi mangler faglærte.

Sidste år var der over 24.000 elever, der tog 10. klasse på en efterskole. Over halvdelen af folkeskoleeleverne vælger 10. klasse. Måske skulle vi tage bestik af det. De unge trænger til et afbræk. De trænger ikke til tvang og pres.

Kære Reformkommission. Det er en ommer. Vi er helt med på at styrke erhvervsskolerne. Men det burde være muligt at skaffe flere faglærte uden at ødelægge resten af vores uddannelsessystem.

Nu tænker du nok som læser, at det jo også er meget klassisk radikal politik at være fortalere af efterskolerne. Og så endda i Politiken. Og ja, det har du ret i. Det er fordi vi mener, at dannelse er vigtigt. Unges mistrivsel er vigtigt. Nedlæggelse af 10. klasse er et skridt i den forkerte retning. Vi pacer og presser vores unge mennesker. Vi fjerner flere og flere muligheder for dem.

En anden kritik er, at efterskolerne kun er for de riges børn. Det er der også noget sandhed i. Men svaret er ikke at lukke dem. Svaret er i stedet sørge for at flere unge, fra alle samfundslag, får mulighed for at komme på efterskole. Derfor vil vi i stedet hæve antallet af fripladser, så flere får mulighed for at komme på efterskole. Fordi selvfølgelig skal efterskolerne løfte mere af deres sociale ansvar. Det vil de også gerne selv.

Giver hpx flere faglærte i det mindste?

Vi er ærlig talt også i tvivl om forslaget får den effekt, man ønsker. Langt de fleste, der vælger en 10. klasse på en efterskole, gør det for at dyrke en interesse og blive mere moden. 3 ud af 4 unge på efterskole vil i gymnasiet bagefter. I den kommunale 10. klasse er det 56 pct. Ved at afskaffe 10. klasse fremrykker vi bare valget og så vælger de alligevel gymnasiet.

Vi kan heller ikke se fornuften i at fjerne muligheden for at starte i en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Det gør uddannelsesvejen unødigt lang. Det vil gå ud over nogle af de mest motiverede elever, som aktivt tilvælger en erhvervsuddannelse. Det er også de elever, som i høj grad gennemfører uddannelsen.

Så er der det store dyr på savannen, når det gælder erhvervsuddannelserne. Nemlig frafaldet. Problemet med Reformkommissionens forslag er, at frafaldet ikke er på det såkaldte grundforløb 1, hvor de unge starter direkte fra folkeskolen. Det sker i højere grad på grundforløb 2, hvor de lidt ældre unge starter. Derfor skal man sætte ind der. Ikke på det, der virker.

At afskaffe 10. klasse på efterskolen kan også ende med at erodere 8.- og 9. klasse i folkeskolen. Så vil flere nok tage de år på efterskolen. Og så går de igen videre på gymnasiet.

Det er blot nogle af problemerne ved hpx’en i vores optik.

Så kære Reformkommission. Det er en ommer.

Vi er helt med på at styrke erhvervsskolerne. Men det burde være muligt at skaffe flere faglærte uden at ødelægge resten af vores uddannelsessystem.

Indlægget blev bragt i Politiken 3. maj 2023