Hænder der arbejder med elektronik

Erhverv

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Danmarks erhvervsliv er stærkt, men handelskrig og mangel på arbejdskraft truer de gode tider.

Derfor skal vi investere i gode vilkår for erhvervslivet, samtidig med, at vi fremmer enkelte områder, hvor Danmark har stort potentiale – f.eks. indenfor grønne teknologier og cirkulær økonomi.

Udfordringen er

  • Danske virksomheder mangler arbejdskraft. Det seneste halve år er det sket 35.000 gange, at en dansk virksomhed ikke har kunnet finde en medarbejder – og mere end hver 10. virksomhed har sagt nej til ordrer pga. mangel på arbejdskraft.
  • Når udlandet i stigende grad efterspørger produkter, som danske virksomheder er specialiseret i, så skal vi understøtte det, så efterspørgslen i størst muligt omfang bliver vekslet til eksport.

Flere kollegaer og sats på styrkeområderne

  • Vi vil give virksomheder let adgang til den arbejdskraft, de har brug for – også selvom den nye kollega kommer fra udlandet. Derfor vil vi sænke beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft. 

  • Vi vil sikre gode vilkår for iværksættere. Det er relativt nemt at starte virksomhed i Danmark, men svært at få den til at vokse sig stor. Nye virksomheder står for næsten halvdelen af nye jobs i Danmark. Vi skal inspirere vores børn og unge til at turde følge andre veje end lønmodtagervejen. Og på den måde skabe en ny iværksætterkultur i Danmark.

  • Vi vil gøre Danmark til verdens grønne startup-nation. Vi vil gøre Danmark til et grønt testlaboratorium og udbyde problemer, hvor vi er klar til at investere offentlige kroner i nye løsninger, og hvor vi kan tilbyde støtte fra myndigheder, virksomheder og universiteter.

  • Danske virksomheder har brug for veluddannet arbejdskraft af alle typer. Derfor vil vi stoppe nedskæringerne på uddannelse – det er også en nedskæring på vores erhvervsliv.

  • Vi vil give små og mellemstore virksomheder bedre mulighed for at investere i forskning og udvikling ved at forhøje forskningsfradraget, så beskatningen af forskningsaktiviteter lempes.

  • Vi vil tiltrække talent udefra. Vi vil lade internationale iværksættere med egen startkapital på minimum 500.000 kr. få adgang til at starte virksomhed i Danmark. I første omgang for en periode på to år.

  • Vi vil hæve grænsen for, hvornår man skal betale topskat og derigennem øge den strukturelle beskæftigelse. 

  • Vi vil hæve beskæftigelsesfradraget i bunden af indkomstskalaen for at motivere flere til at tage et arbejde.