Tænk nyt-skilt på fortorvet

Erhverv

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Danmarks erhvervsliv er stærkt, men handelskrig og mangel på arbejdskraft truer de gode tider. Derfor skal vi investere i gode vilkår for erhvervslivet samtidig med, at vi fremmer enkelte områder, hvor Danmark har stort potentiale – f.eks. indenfor grønne teknologier og cirkulær økonomi.

Vores konkurrencedygtige virksomheder er essentielle for, at vi fortsat kan have et velstående land i vækst. Selvom vi er godt med i Danmark, må vi ikke hvile på laurbærrene. Vi skal fortsat have konkurrencedygtige virksomheder, som har mulighed for at rekruttere dygtige medarbejdere nok. Vi skal fortsætte med at investere i vores uddannelser, så der bliver ved med at være dygtige medarbejdere til virksomhederne. Vi skal investere massivt i forskning, så vi fortsat er leveringsdygtige i ny viden, innovative løsninger, og så vi kan skabe grundlaget for nye væksteventyr.

Samtidig skal vi hjælpe nye virksomheder og forretningsideer på vej. Vi skal give gode vilkår for vores iværksættere, de er fremtidens arbejdspladser og måske også fremtidens grønne mirakel eller geniale gadget.

Udfordringen er:

 • Der er mangel på arbejdskraft. 135.000 gange fra september 2021 til februar 2022 søgte danske virksomheder en medarbejder uden held.
 • Viden skal omsættes til forretning. Og når udlandet i stigende grad efterspørger produkter, som danske virksomheder er specialiseret i, så skal vi understøtte det, så efterspørgslen i størst muligt omfang bliver vekslet til eksport.
 • Det er dyrt at drive virksomhed i Danmark.
 • Det er svært at rejse kapital til nye virksomheder.
 • Der er for få kvindelige iværksætter.
 • Det er relativt nemt at starte virksomhed i Danmark, men svært at få den til at vokse sig stor. Nye virksomheder står for næsten halvdelen af nye jobs i Danmark. Vi skal inspirere vores børn og unge til at turde følge andre veje end lønmodtagervejen. Og på den måde skabe en ny iværksætterkultur i Danmark.

Radikale løsninger: Flere mennesker og bedre adgang til kapital

 • Vi vil gennemføre reformer, så der kommer flere beskæftigede og vi skal tiltrække international arbejdskraft. Vi vil give virksomheder let adgang til den arbejdskraft, de har brug for – også selvom den nye kollega kommer fra udlandet. Derfor vil vi bl.a. sænke beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft, afskaffe efterlønnen og lempe skatten på arbejdsindkomst i både top og bund.
 • Vi vil lempe skatterne for erhvervslivet og blandt andet give 130 pct. fradrag (eller skattekreditter) for udgifter til forskning og udvikling.
 • Vi vil integrere iværksætteri i vores uddannelsessystem.
 • Vi vil sikre gode vilkår for iværksættere bl.a. ved at gøre det nemmere at rejse kapital. Derfor vil vi forbedre vilkårene for medarbejderaktier og crowdfunding. Vi skal også gøre det nemmere for iværksættere at være på barsel.
 • Vi vil give iværksættere på fuldtidsbarsel lov til at arbejde op til 10 timer om måneden, så man fremover kan ordne basale opgaver.