Europa

Det forpligtende fællesskab og de fælles værdier, som EU bygger på, kan ikke tages for givet i en verden med Putin og højrenationale kræfter, som arbejder for at svække det europæiske fællesskab.

Hvad gør vi med de problemer, vi ikke kan løse selv? Vender ryggen til eller finder fælles løsninger sammen med vores naboer?

Radikale Venstre vil bekæmpe klimaforandringer, migrationsstrømme, banker der svindler, og IT-giganter der fusker med vores data. Det er naivt at tro, at vi kan undvære et stærkt europæisk samarbejde i den verden, vi lever i.

Europa er udfordret

Stærke kræfter i både Danmark og Europa kæmper for at svække Europa. Det forpligtende fællesskab og de fælles værdier, som EU bygger på, kan ikke tages for givet i en verden med Trump, der kandiderer til præsidentposten igen, Putin og højrenationale kræfter, som arbejder for at svække det europæiske fællesskab.

EU løser ikke de virkelige problemer godt nok i dag. Der er brug for at sætte massivt og fælles ind for at håndtere flygtninge og migration, investere i grøn omstilling og bekæmpe skattesnyd. Margrethe Vestagers kamp mod tech-giganterne har vist, at EU kan.

Danmarks forbehold står i vejen for, at vi kan skabe bedst mulig sikkerhed. Når kriminalitet og terror er grænseoverskridende, skal politiets samarbejde også være det – og vi skal være med, der hvor beslutninger med stor betydning for vores sikkerhed træffes, f.eks. i Europol.

Fælles ansvar - fælles løsninger

  • Vi vil holde enhver regering fast på, at Danmark hører til i EU, og at vi skal styrke vores engagement og båndet til EU frem for at svække det. Vi vil insistere på, at Danmark bidrager konstruktivt til at finde gode løsninger på de problemer, vi har til fælles i Europa.
  • Vi ønsker en sikkerhedsafstemning om dansk deltagelse i Europol, terrorbekæmpelse og det europæiske forsvarssamarbejde. Forbeholdene tjener ikke Danmarks interesser, og vi vil derfor gerne af med dem. Det skal selvfølgelig ske gennem folkeafstemninger og i takt med, at danskerne også ser behovet.
  • Vi vil skabe et fælles europæisk asylsystem, hvor man søger asyl ved grænsen til EU, og hvor godkendte flygtninge derefter kan fordeles under ordnede forhold. Der skal samtidig gøres op med spontan asyl, så man ikke søger asyl ved den danske grænse. Så vil færre også risikere liv og legeme på vej over Middelhavet.
  • Vi vil have en storstilet EU-strategi for Afrika, som med frihandelsaftaler og nedbrydelse af toldmure skaber økonomisk udvikling og dæmper årsagerne til migration.
  • Vi vil gøre Europa 100 procent selvforsynende med energi, så vi bliver uafhængig af gas og olie fra Rusland og Mellemøsten.
  • Vi vil straffe medlemslande, der bryder EU's værdier langt hårdere ved bl.a. at gøre modtagelse af støttemidler fra EU afhængigt af, om man lever op til de kriterier, man søger om optag i EU på.