Martin Lidegaard sammen med Sigrid Friis, der er spidskandidat ved EP-valget
Nyhed

Her er vores Plan B for Europa

Sammen med vores spidskandidat Sigrid Friis kæmper vi for et grønt, frit og sikkert Europa - også for de næste generationer.

På søndag den 9. juni er der valg til Europa-Parlamentet. Et vitalt og vigtigt valg der kommer på bagkant af Putins krig i Ukraine, pressede menneske- og frihedsrettigheder blandt EU’s egne medlemslande og en klima-, natur- og biodiversitetskrise, der bare ikke bliver løst.

Der er kort sagt brug for en Plan B.
Den har vi.

Lær spidskandidat Sigrid Friis at kende.

Sigrid Friis er Radikale Venstres spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget 2024
Sigrid Friis er Radikale Venstres spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget 2024

Grøn uafhængighed

Vi vil en fuld grøn omstilling af EU – af hensyn til klimaet, naturen og vores sikkerhed.

Vedvarende energi som sol og vind skal ikke bare deles lige, men fuldstændig overtage markedet fra kul, olie og gas.

Det vil både mindske vores CO2-udslip til gavn for klimaet og stoppe vores indkøb af fossile brændstoffer fra Rusland til gavn for både Ukraine og vores egen sikkerhed.

Læs vores udspil her: Superfond skal bane vejen for et sikrere og grønnere EU

Skal vi vende ryggen til de store udfordringer? Eller finde fælles løsninger? Mit svar er klart: Vi skal stå forenet skulder ved skulder i det europæiske fællesskab.
Sigrid Friis

Mere vild natur, mindre landbrug

Vi vil reformere EU’s landbrugspolitik.

De danske fjorde er døde, drikkevandet forurenet og bierne under belejring. Meget kan ledes tilbage til den skade, vores landbrug og fødevareproduktion har påført naturen og miljøet, og vi vil derfor arbejde for, at Danmarks EU-formandskab i 2025 bruges til at sætte gang i en omfattende reformering af landbrugsstøtten til en klimastøtte.

Læs vores udspil: Fra landbrugsstøtte til klimastøtte og Færre skadelige kemikalier i vores hverdag.

Hvis EU ikke allerede var opfundet, ville vi gøre det nu. I den nye verdensorden får vi kun en stemme, hvis Europa holder og taler sammen. Klima, krig og kriminalitet kræver fælles svar og fælles handling.
Martin Lidegaard

Du skal have lov til at være den, du er

Vi vil kæmpe mod diskrimination og for retsstaten i EU, så alle i Europa kan være den, de er, og elske dem, de vil - uanset køn, seksualitet og etnisk baggrund.

Disse friheder er lige nu under pres flere steder i Europa, og det vil vi stå op imod. Blandt andet ved at indføre samtykke lovgivning på EU-niveau og gøre fri abort til en grundlæggende rettighed i hele Europa.

Læs udspillet: Et europæisk opgør med vold mod kvinder.

Og Regnbuen skal forsvares - ikke forbydes.

Sammen om verden

Vi vil styrke EU’s positive rolle i verden, blandt andet ved at finde fælles svar på migration og et nyt partnerskab med Afrika.
Uden forbehold, og hvor Danmark tager sin fair del af ansvaret og flygtningene.

Og så vil vi presse utrætteligt på for, at Danmark i EU påtager sig en langt større og mere aktiv rolle i den dybt ulykkelige krig og humanitære katastrofe i Gaza. Konflikten har kun én varig løsning: To stater til to folk.

Læs udspillet: Beskyt og styrk vores demokratier i Europa.

Giv et bedre Europa videre

Så sæt kryds ved en kandidat på liste B, hvis du vil være med til at give et bedre Europa videre. 

EU er for betydningsfuldt til at drukne i polemik om plastiksugerør og valgforbund.

Det er vores vigtigste fællesskab. For viden. For handel. For udvikling. 

Det er her, vi løser klimakrisen, tackler Kinas teknologiske trusler og står op imod Rusland. Sammen.

Læs udspillet: Styrk unges studiemuligheder i Europa.

Læs hele vores europapolitiske valgprogram her

Find din favorit-kandidat