Integration

Vi går ikke ind for fri indvandring. Men vi siger klart, at integration er bedre end isolation.

Hvordan skal vi leve i Danmark? Hver for sig eller sammen? Vi radikale går ikke ind for fri indvandring. Men vi siger klart, at integration er bedre end isolation, og at klare krav er bedre end straf og symbolpolitik.

Udfordringen er:

  • Et såkaldt paradigmeskifte med mål om at hjemsende velintegrerede borgere, dobbeltstraf i udsatte boligområder og krav om nedrivning af gode boliger er gift for integrationen.
  • For mange indvandrere og flygtninge står uden for arbejdsmarkedet. Det gælder særligt kvinder, som er kommet hertil som voksne.
  • Vi lever for opdelt i stedet for at leve sammen på kryds og tværs. Det skader vores tillid til hinanden og avler utryghed, når børn med forskellige baggrund ikke går i skole med hinanden, og når boligområder med mange indvandrere samtidig er socialt udsatte.
  • Banderne har for godt fat i de udsatte boligområder og må ikke lykkes med at lokke den næste generation ind i kriminalitet.

Blandede skoler, flere muligheder, stop for bander

  • Flygtninge skal i gang med at arbejde fra dag 1. Allerede i asylsystemet skal vi afklare, hvad folk kan, og give adgang til arbejdsmarkedet. Og indvandrere, som har siddet i årevis på kontanthjælp, skal i gang med arbejde eller uddannelse.
  • Unge, som er født og opvokset i Danmark, skal anerkendes som danske: Har man afholdt sig fra kriminalitet, skal man have dansk statsborgerskab, når man har bestået folkeskolens afgangsprøve eller senest når man fylder 18 år.
  • Integrationsydelsen skal afskaffes. Den skaber fattigdom og betyder, at familier i Danmark må leve på et eksistensminimum. Det gør intet godt for integrationen, at børn vokser op i fattigdom. Tværtimod.
  • Vi vil droppe tiltag, som giver borgere i udsatte boligområder ringere rettigheder end andre.