Integration

Radikale Venstre arbejder blandt andet for, at danske statsborgere kan bo i Danmark med deres udenlandske ægtefæller.

Vi arbejder for:

  • At uddannelse sidestilles med beskæftigelse ved ansøgning om permanent opholdstilladelse, så fuldtidsstudier kan indgå i vurderingen af om såvel de grundlæggende som de supplerende betingelser er opfyldt. Derudover skal skift af uddannelsesretning ikke have betydning.
  • At danske statsborgere får ret til ægtefællesammenføring, hvis ægtefællen kan forsørge sig selv. De såkaldte integrationsrelevante betingelser skal afskaffes og erstattes af krav, der reelt understøtter ægtefællens integration i Danmark. For eksempel skal ægtefæller have mulighed for at arbejde, mens sagsbehandling pågår. Dansk lovgivning og praksis skal altid udformes og administreres i overensstemmelse med internationale forpligtelser, herunder konventioner, som Danmark har tiltrådt.
  • At unge, som er født og vokset op i Danmark, kan få dansk statsborgerskab ved erklæring, når de består folkeskolens afgangseksamen, eller når de fylder 18 år, forudsat at de ikke er dømt for alvorlig kriminalitet.