Økonomi

Vi skal blive klogere og grønnere. Vores skoler, hospitaler og ældrepleje bedre. Skal det lade sig gøre, må vi lade danske virksomheder hente de mennesker udefra, som de ikke kan finde her, til at holde hjulene i gang.

Hvordan bruger vi de gode tider? På at gøre store biler, privatfly og lystyachter billigere – eller på bedre uddannelser og mere grøn omstilling?

Vi er ikke i tvivl. De gode tider skal bruges på at gøre Danmark stærkere. Vi skal blive klogere og grønnere. Vores hospitaler og ældrepleje bedre. Og så skal nedslidte have mulighed for at trække sig tidligere tilbage. Skal alt dette lade sig gøre, må vi lade danske virksomheder hente de mennesker udefra, som de ikke kan finde her, til at holde hjulene i gang.

Udfordringen er:

  • Vi mangler de mennesker, der skal løfte velfærdsopgaverne. Det går godt med økonomien i Danmark. Vores problem er, om vi kan finde menneskene til at udføre velfærden. Om fem år mangler der i plejesektoren 15.000 medarbejdere såsom SOSU’er og sygeplejersker.
  • Vores virksomheder mangler arbejdskraft. Det risikerer at sætte de gode tider over styr, når virksomhederne må sige nej til ordrer, fordi de ikke har mandskab til at levere.
  • Miljø og klima samt fremtidens arbejdsmarked er blandt de vigtigste udfordringer for dansk økonomi i de næste ti år. Vi er nødt til at styrke økonomien og skabe rum for, at vi kan investere i fremtiden - især i grøn omstilling og uddannelse.

Rigtige løsninger: Flere mennesker til at tage fat

  • Vi vil tiltrække folk udefra for at løse problemet med mangel på medarbejdere, både til den offentlige velfærd og virksomhederne. Disse mennesker kan udfylde de huller på arbejdsmarkedet, som vi ikke selv kan fylde. Vi vil nedsætte beløbsgrænsen, som bestemmer hvilke faggrupper, det er muligt at hente. Vi vil gøre det let for virksomheder, der er godkendt og har ordnede forhold, at ansætte udenlandsk arbejdskraft.
  • Vi vil få flere danskere i arbejde. Med en stor skatteomlægning vil vi gøre det mere attraktivt at arbejde mere.
  • Vi vil ændre vores tilbagetrækningssystem, så det afspejler, at vi lever længere og sundere, så dem der kan bliver på arbejdsmarkedet lidt længere, mens de nedslidte skal have bedre tryghed for at kunne trække sig lidt tidligere. Desuden vil forbedre indsatsen inden for omskoling og forebyggelse, så vi undgår nedslidning i det omfang, vi har set.
  • Vi vil tage ansvar for Danmark ved at sikre yderligere midler til at investere i fremtiden. Vores 2030-plan anviser hvordan vi investerer både i vores børn og unge, men også i vores natur, miljø og klima.