Tænk nyt-skilt sammen med en cykel på Strøget

Økonomi

Radikale Venstre har store ambitioner. Vi skal løse klimakrisen og gøre Danmark 110 pct. grønt. Vi skal have gode uddannelser, hvor børn og unge trives, og hvor fundamentet for fremtiden lægges. For at gøre visionen til virkelighed, får vi brug for både penge og mennesker.

Radikale Venstre har store ambitioner. Vi skal have ro i den offentlige sektor, hvor medarbejderne løber alt for hurtigt. Vi skal løse klimakrisen og gøre Danmark 110 pct. grønt. Vi skal have gode uddannelser, hvor børn og unge trives, og hvor fundamentet for fremtiden lægges. Og vi vil have stærke og konkurrencedygtige virksomheder.

Det er store ambitioner, som koster mange penge. For at gøre visionen til virkelighed, får vi brug for både penge og mennesker. Med vores 2030-plan viser vi, hvordan vi kan fordoble råderummet i dansk økonomi og øge beskæftigelsen med op til 63.000 personer frem til 2030.

Udfordringen er:

  • Vi mangler de mennesker, der skal løfte velfærdsopgaverne. Det går for hurtigt, og der er ikke ressourcer nok. Der mangler tid, mulighed for nærvær og kollegaer.
  • Vores virksomheder mangler arbejdskraft. Fra september 2021 til februar 2022 forsøgte danske virksomheder 135.000 gange at søge en medarbejder, uden held.
  • Den globale konkurrence er skærpet og den store mangel på arbejdskraft er en stor trussel mod vores virksomheders konkurrenceevne. Vores virksomheder spiller en helt central rolle i finansieringen af vores velfærd og den grønne omstilling.
  • Selvom vi i Danmark fortsat har den grønne førertrøje, er vores gældende målsætninger ikke længere tilstrækkelige, hvis vi ikke allerede i 2030 vil forbryde os mod Paris-aftalen.

Rigtige løsninger: ambitiøse reformer og investeringer

  • Vi vil gennemføre reformer, der sikrer 23.000 flere beskæftigede i 2030. Sammen med den demografiske udvikling og tidligere vedtagne reformer, vil det give et samlet løft i beskæftigelsen på 63.000 i 2030.
  • Vi vil prioritere, at der kan ansættes 16.700 flere i den offentlige sektor ud over det demografiske træk.
  • Vi vil fortsætte med at udvikle den offentlige sektor, så vi løbende omprioriterer og udnytter den teknologiske udvikling.
  • Vi vil prioritere 6,5 mia. kr. til vores børn, unge og uddannelser.
  • Vi vil prioritere 2 mia. kr. til forskning og 3 mia. kr. til at forbedre virksomhedernes vilkår generelt.
  • Vi vil sætte 7,5 mia. kr. af til at håndtere den grønne omstilling, og arbejde for at reducere vores CO2-udledninger med 80 pct. i 2030 – og 110 pct. på sigt, så vi opfanger mere CO2 fra atmosfæren, end vi udleder.