Tænk nyt på cykel

Uddannelse

Uddannelse skal for endnu flere være en vej til frihed og et stærkere samfund i fremtiden.

Vi vil give flere muligheden for at tage en tage en uddannelse – både i ungdommen eller senere i livet. For vores livsdrømme og dannelse, for virksomhedernes vækst, for den grønne omstilling og for vores fælles velfærd. Det gælder både ungdomsuddannelse og videregående uddannelse.

Vi skal stoppe uddannelseslukningerne i de store byer og gøre videreuddannelse gratis. Vi vil investere i mennesker og uddannelser. Vi vil kæmpe mod besparelser og tvungen afkortning af kandidatuddannelserne.

Vi skal komme barriere, mistrivsel og meningsløshed til livs. Og skal understøtte flere i at søge mod erhvervsuddannelser og velfærdsprofessioner.

Vores mål for 2030 er blandt andet, at alle pladser på lærer-, pædagog-, socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelserne fyldes, at flere søger mod erhvervsuddannelserne og at mindst to ud af tre unge kan se frem til en videregående uddannelse i løbet af livet.

Vi skal sætte stoppe uddannelseslukningerne i de store byer og gøre videreuddannelse gratis. Vi vil investere i mennesker og uddannelser.

Udfordringen er:

  • For få nye investeringer år efter år kvæler langsomt vores uddannelsessystem. Kvaliteten daler, og der er færre timer, færre undervisere og mindre tid til feedback og vejledning.
  • Uddannelsespladser lukkes, flyttes og begrænses af politikere, der bruger dem som skakbrikker i et spil om vælgergunst og kommunalpolitik.
  • For få unge søger ind på og gennemfører lærer-, pædagog-, socialrådgiver og sygeplejerskeuddannelserne.
  • Flere og flere studerende mistrives og er stressede. Der lægges endnu større pres på dem ved at gennemtvinge afkortninger af universitetsuddannelserne og spare på SU’en.

Mere uddannelse, større frihed og nye investeringer

  • Vi vil investere 1,4 mia. kr. om året i at gøre videregående efter- og videreuddannelse gratis, oprette nye uddannelsestilbud og en ny ret til videreuddannelse senere i livet.
  • Vi vil investere 1 mia. kr. i kvalitet og læring, det grønne, digitalisering og moderne dannelse i ungdoms og videregående uddannelser. Til gavn for både udsatte unge, der har svært ved at tage en uddannelse i dag, og for forskningstalenterne på universiteterne.
  • Vi vil lave en ”Uddannelsesplan 2040”, der fremover kan styrke nyuddannedes jobmuligheder i hele landet på et solidt fagligt grundlag frem for politiske mavefornemmelser og særinteresser
  • Vi vil oprette en trivselskommission for børn og unge som på et solidt fagligt grundlag skal afdække kilderne til den massive mistrivsel og komme med forslag til at ændre udviklingen.
  • Vi vil afskaffe loftet over uddannelsespladserne i de store byer, som er resultatet af udflytningsaftalen fra sommeren 2021.