Koncertpublikum, hænder i vejret, hjerter
vores

Kulturpolitik i Furesø

Et rigt kulturliv i Furesø

I Furesø Radikale Venstre vil vi bygge videre på vores fundament for et godt kulturliv. Et godt sted at bo, kræver et rigt kulturliv. Det skal understøttes, gødes og udvikles.

 I Furesø er der tradition for et godt kulturliv. Vi bruger vores biblioteker meget, har en stærk foreningskultur og har et rigt idrætsmiljø. Vi har forholdsvist mange elever indskrevet i musik- og billedskolerne.

 Vi vil…

 Fastholde Furesøs position som Danmarks førende kulturkommune.

  • Oprette mindst én Orkestermester-folkeskole i kommunen, hvor alle elever lærer at spille på et instrument
  • Have mindst 3 vuggestuer og/eller børnehaver, der kvalificeres til at være en del af projektet ”Sangglad”, hvor sang er hverdagens naturlige samlingspunkt.
  • Fastholde og udvikle Furesø som en aktiv og positiv samarbejdspartner for både den professionelle og brede idræt.
  • Sikre at kunsten og kulturen kommer ud til borgerne – ikke kun i kulturhusene.
  • Udvikle Furesøs potentiale for events og festivaller.
  • Levendegøre vores internationalt anerkendte skulpturpark.

 

En kulturskabende kommune: I dag er der mange gode arrangementer i vores kulturhuse.  Det skal der også være i fremtiden. Men kulturen skal også styrkes i andre sammenhænge i kommunen ude hos borgerne. Borgerne og kommunen skal være kulturskabende og hele tiden udvikle Furesø.

 

Foreningskulturen som drivkraft: Vi er beriget af en stor diversitet af foreninger i Furesø. Nogle foreninger tager udgangspunkt i idræt og sport. Andre foreninger kredser om kunsten og kulturen. Foreningskulturen bredt set skal vi tage hånd om at styrke og udvikle. De frivilliges indsats er en kæmpe gevinst for vores kommune, og gør Furesø til et godt sted at bo, uanset om man går til dans eller er med i en bogklub.

 

Musik som et gennemgående element: Vi skal have musik til at være mere tilstede i kommunen fra vuggestue til plejehjem. Musik har en værdi i sig selv, men har også positive effekter på alt fra indlæring for de mindste til musikterapi for demensramte.

 

Kunst i anlægsprojekter: Det skal være en bærende princip i vores anlægsprojekter, at der allerede fra start, er tænkt kunst ind i projekterne.

 

Skulpturparken som et levende sted: Vi har i kommunen en international skulpturpark, på linje med Louisiana og Trapholt. Men formidlingen at parkens kvaliteter, træder ikke godt nok frem. Vi vil levendegøre parken, så formidlingen af den træder tydeligere frem. Samtidig vil vi sætte mere fokus på parken nationalt, så det ikke kun er i de internationale guider den omtales. Vi vil gøre skulpturparken relevant og vedkommende for Furesøs borgere.

 

STEM RADIKALT

  • … for et kulturelt og nytænkende Furesø – også når det gælder kulturpolitik!

Print