To unge drenge står på skateboard på en sti
vores

Ungepolitik i Furesø

Ung i Furesø – Gode rammer og dialog

Vi har ca. 5.600 unge mellem 13 og 25 år i Furesø – her af er ca. 2.700 18 år eller ældre[1]. Vi taler med andre ord om knap 14% af kommunens borgere, når vi taler om unge i Furesø.

Furesøs unge skal have et godt og trygt ungdomsliv med gode muligheder for fritidsaktiviteter og foreningsliv. Vi skal sikre en god og glidende overgang fra at være ung til voksen. Vi skal sørge for, at vores unge har mulighed for at blive i Furesø ved at sikre ungdomsboliger. De unge skal inddrages i beslutninger, som vedrører dem. Vi vil arbejde for bedre infrastruktur, så det bliver nemmere at komme både til og fra Furesø til videreuddannelse og job. Job til unge og nyuddannede er et prioriteret indsatsområde.  

Generelt bør vi høre de unge, hvad der er vigtigt for dem før, at vi beslutter noget i kommunen.

 

Vi vil…

  • Samarbejde med de unge om, hvad der er vigtigt for dem – før vi endeligt beslutter!
  • Skabe et attraktivt ungemiljø, med udgangspunkt i området ved Galaksen som de unge skal være medskabere af
  • Sikre rammer for aktiviteter omkring Farum bymidte og Sydlejren ved flyvestationen for de unge
  • Etablere ungdomsuddannelse i Furesø og sikre transportmuligheder til uddannelser omkring Furesø

 

Tryg ungdom

Fysisk tryghed

Det skal være sikkert og trygt for de unge at bevæge sig rundt i Furesø. Eksempelvis ved god belysning ved transport (på eksempelvis cykelstier), og steder hvor de unge melder, at de føler sig utrygge

Mental tryghed

Der skal sikres uddannelse i god tone mellem de unge. Eksempelvis også omkring kommunikation sociale medier via ”Digital dannelsesstrategi”

Fysisk og mental tryghed

Vi skal sikre et godt SSP-samarbejde og give de unge gode alternativer og rollemodeller

Tryghed omkring boliger

Det skal undersøges om de unge kan sikres ungdomsboliger i et godt og sikkert miljø. Stationsnært for nemt at kunne komme til København og hjem igen

Sund ungdom

Fysisk aktivitet

Vi skal støtte foreninger i både elite- og breddeidræt og skabe rolle-modeller der kan hjælpe vores unge til at være fysisk aktive lige meget, hvad deres fysiske udgangspunkt er (herunder også handikappede). Her støtter opsøgende ”fritidsvejledning”, der giver udsatte unge vejledning og økonomi til medlemsskaber i sportsforeninger og andre tiltag som eksempelvis ”Sjov lørdag”. Målet må være at større procent af de unge dyrker sport eller lignende (eksempelvis spejder) i fritiden

Sunde vaner

Vi skal lade os inspirere af det islandske projekt der effektivt nedbragte andel af unge med alkohol og stofmisbrug. Vi ønsker tiltag der involverer både forældre og unge til at give sunde vaner og modvirke sundhedsproblemer i forhold til alkohol, rygning og stoffer

Mental sundhed

Der skal sikres adgang til fællesskaber, og de unge skal vide hvor de kan få hjælp imod ensomhed, hvilket også kan modvirke angst, depression og præstationsangst

Inspirerende ungdom

Uddannelse

Vi skal sikre muligheder for uddannelse, transport til uddannelse og muligheder for praktik, der gør at vores unge kan føle det er nemt at uddanne og udvikle sig som ung i Furesø

Kultur

Vi skal inspirere vores unge til at interessere sig for kultur, andre kulturer og måder at tænke på. Kulturelle tiltag stillet til rådighed af kommunen bør være gratis eller meget billige for vores børn, unge og studerende

Aktiviteter

Det skal undersøges at have aktiviteter til børn og unge i andre ferier end sommerferien. Vi skal sikre muligheder og steder for de unge at mødes til aktiviteter (og fester) der gør, at de vil føle, at det er og var sjovt at være ung i Furesø. Evt. ved ungemiljø ved Galaksen

Initiativer fra de unge

”Unge penge puljen” skal markedsføres mere og også resultaterne af disse initiativer, så de unge inspireres til at selv at tage ansvar for, hvor inspirerende og sjovt det er at være ung i Furesø

 

 

STEM RADIKALT – FOR EN FRI & STÆRK UNGDOM

 

[1] Tallene er pr. 1. oktober 2020 – anført i bilag fra UKFI-møde 2. marts 2021. Det samlede faktiske befolkningstal pr. 1.1.2021 i Furesø var 41.000 (Befolkningsprognosen fra ØU-møde 16/3-2020)

Print