Kvindelig løber på skovsti med armene over hovedet
vores

Politik for Natur & Biodiversitet i Furesø

Naturen er for os alle

Furesø kommune ligger i toppen som en af de mest unikke kommuner med høj grad af biodiversitet. De mange søer og vådområder, store skov arealer og den uberørte natur omkring den nedlagte flyveplads. Alt sammen noget vi skal værne om og om muligt fremme yderligere.

Kommunen har allerede fravalgt brug af pesticider og der er gjort tiltag for at naturen i højere grad får lov til at være fri natur. På græsområder er der blevet tilsået med vilde blomster. I Nørreskoven er der blevet lavet hulrum i ellers raske træer – virker absurd – men faktisk fantastisk for alle de dyr der ikke kan finde en bolig i vores alt for kultiverede natur. Fri natur er ikke ”pæn” og dresseret  - skønheden skal findes i at den er vild og rodet med plads til mangfoldighed.

Men vi skal også give plads til at vi alle kan nyde vores skønne natur på en mangfoldig men skånsom måde. For vi tror på at vi alle bliver bedre til at passe på naturen når vi kender den.

 

Vi vil…

 

  • Understøtte den sammenhængende natur – vi vil sikre grønne kiler i mellem de unikke natur områder
  • Fremme pløjefri marker i kommunen til gavn for klima og biodiversitet
  • Give mulighed for at opkøbe de få drænede lavbundsjorde i kommunen så de kan udtages fra drift til gavn for klima og biodiversitet
  • Fremme oplysning og skånsom fritidsbrug af naturen

 

Sammenhængende natur:

Det er vigtigt dyr og planter ikke bliver isoleret på øde grønne øer men at den genetiske variation kan bibeholdes i store sammenhængende områder. Kommunen skal derfor være en aktiv spiller i at fremme grønne kiler der giver fri fauna passage. Fauna passage skal indtænkes ved veje, boligområder såvel på marker med monokultur. Vi vil at Furesø er en foregangskommune der har sikret frifaunapassage på kryds og tværs  af kommunen.

 

Pløjefri marker:

Nye metoder og teknikker muliggør dyrkning uden at pløje markerne. En pløjefri mark holder på det bundne kulstof i jorden hvilket er godt for klimaet. Mikroskopiske svampe og bakterier får lov til at udvikle sig og arbejder symbiotisk sammen de planter landmanden dyrker. Det nedsætter mængden af næringsstoffer der skal tilføres jorden. Specielt Fosfor og Nitrogen – to næringsstoffer som er problematiske for vores vandmiljø. Denne mindre tilførsel af næringsstoffer er en forudsætning for øget biodiversitet. Pløjefri marker skal være udgangspunktet i Furesø

 

Ingen dyrkede lavbundsjorde i kommunen:

De fleste lavbundsjorde ligger i Jylland – men også kommuner som Furesø har sine udsatte lavbundsjorde. Da problemet er så relativt lille i Furesø – er det også overkommeligt at vi som kommune går ind og hjælper på vej og ikke overlader udtagning af lavbundsjorde til store nationale forlig i folketinget. Lad os få fjernet lavbundsjorde i Furesø.

 

Naturen er for os alle:

Corona pandemien har fået mange til at komme ud i naturen i Furesø. Det pludselige pres på at opleve naturen har givet gnidninger. For hvordan er den rigtige måde at opleve naturen og er der plads til os alle – både fuglekiggeren og MTB rytteren. De legende børn og den gangbesværede. Det er vores ønske at der bliver plads til alle – også naturen. Vi skal derfor finde løsninger der tilgodeser alle på bedst mulig måde – så vi alle får respekt for hvad vi skal passe på.

 

 

 

STEM RADIKALT

  • for naturens skyld

Print