Arbejdere med hjelm på på
vores

Erhvervsliv i Furesø

stærkt og grønt, med lokal handel og gode jobs!

I Furesø Radikale Venstre vil vi en lokal og bæredygtig erhvervsudvikling. At handle lokalt, inspirere til starts-ups og skabe lokale arbejdspladser er radikal erhvervspolitik i Furesø.

 

I Furesø pendler de fleste til arbejde uden for kommunegrænsen – men nogle pendler også hertil. Vi har en erhvervsstruktur med mange selvstændige entrepreneurs og solopreneurs og mange der kan arbejde hjemmefra. Vi har mange mikrovirksomheder indenfor f.eks. IT, rådgivning og service og vi har hvert år 10+ Gazellevirksomheder. Vi har gode detailhandelsmiljøer i både Farum og Værløse og også industri, fødevareproduktion og en voksende klynge indenfor filmindustri med 200+ arbejdspladser tilknyttet Filmstationen på Flyvestationen.

 

Vi vil…

 • Furesø skal være Nordsjællands mest erhvervsvenlige kommune – også for start-ups
 • Samarbejde med erhvervslivet om grøn omstilling og bæredygtig produktion
 • En grøn indkøbspolitik med fokus på f.eks. produktlevetid og bæredygtig produktion skal prioriteres
 • Skabe rammer for at Furesøs borgere fortsat kan handle lokalt
 • De eksisterende erhvervsparker udvikles, så de er attraktive for ejere, lejere og medarbejdere
 • Filmstation skal have særligt fokus i vores erhvervsudvikling
 • Helhedsplanen for Ny Vestergårdsvej/Widex skal sikre plads til liberalt erhverv
 • Samarbejder mellem skole og erhvervsliv skal vise vejen for fremtidens arbejdskraft
 • Det første job er det vigtigste job. Dimmitend- og ungeledighed skal derfor nedbringes
 • Jobcenterets opsøgende dialog med erhvervslivet skal sikre jobskabelse – også for udsatte borgere

 

Grøn omstilling: Erhvervslivet er selv godt i gang. Vi skal samarbejde og finde synergi i den grønne omstilling gennem f.eks. etablering af partnerskaber om el-ladestandere, genanvendelse af IT-udstyr og byggeaffald mm. Vi skal have FN´s 2030- Verdensmål som pejlemærke og sikre en grøn indkøbspolitik – fra kuglepenne til byggeri. Vi skal afsøge mulighederne for samarbejder mellem forsyningsselskaber og virksomheder ift. overskudsvarme og tilbyde proaktiv energirådgivning og hjælp til LAR-løsninger.

 

Grøn indkøbspolitik: Parametre som produktlevetid og bæredygtig produktion skal vægte højere end i dag i kommunale indkøb. Kommunen køber ind for ca. 1.1 mia. kr. om året. De 450 mio. fordeles på bygge/anlæg, tjenesteydelser og vareindkøb Disse køb må gerne være lokale, når det er konkurrencedygtigt – og grønne.

 

Erhvervsparker bevares: De nuværende erhvervsparker: Kirke Værløse; Værløse; Walgerholm/Jonstrup og Farum og Filmstationen skal bevares, forskønnes, sikres el-lademuligheder og være trafikalt tilgængelige. Der er ikke brug for at udlægge flere arealer til erhverv, men benytte de eksisterende bedre. Der er brug for Co-working spaces til solopreneurs og et måske stigende antal hjemmearbejdende borgere i Furesø.

 

Filmstationen som kraftcenter: Vi skal samarbejde med Filmstationen om videreudvikling af filmbyen og den audiovisuelle industri i Danmark med arbejdspladser og uddannelsesmuligheder beliggende i Furesø.

 

Detailhandel: Lokal handel skaber lokale arbejdspladser og er bæredygtigt. Handel skaber liv, miljø og indtægter. Det er derfor vigtigt at kommunen spiller en aktiv rolle i udviklingen af detailhandelsområderne og sikrer et attraktivt bymiljø, samspil med kulturinstitutioner, legepladser og kulturoplevelser, væresteder og hyggesteder. Butiksdød skal blive et fremmedord i Furesø. 

 

Samarbejde med Erhvervsforeninger udbygges: Samarbejdet med erhvervsforeningerne med afsæt i traditionen for partnerskabsaftaler skal fortsætte. Vi skal fremme erhvervsklynger og et godt iværksættermiljø og være en god start-up kommune. Dækningsafgiften skal fortsat reduceres og DI´s undersøgelser skal inspirere også til at tage fat hvor erhvervslivet mener det er vigtigt, så vi kan være den mest erhvervsvenlige kommune i Nordsjælland.

Erhvervslivet ind i folkeskolen: Der giver mening og synergi, når erhvervsliv og skoler tænker sammen, som vi ser det i f.eks. skolesamarbejderne med Hareskov Electric og Kolle-Kolle for 6. – 7. klasser. Furesøs børn og unge skal snuse til arbejdsmarkedet, indgår i innovationssamarbejder, tilbydes praktikpladser, småjobs og ”smagen af” en arbejdsplads. Det gør virksomhederne attraktive – og det gør vores børn og unge uddannelses- og jobparate til enten en erhvervs- eller gymnasial uddannelse. Vi kan inspirere Furesøs børn og unge til at turde følge andre veje end lønmodtagervejen. Og på den måde skabe en ny iværksætterkultur i Danmark.

Arbejdskraft i Furesø: Furesøs borgere har alle ret til at være en del af et fællesskab, også på en arbejdsplads i det omfang man kan. Skoler, plejehjem og institutioner skal være attraktive arbejdspladser og det lokale erhvervsliv skal tilbydes lokal arbejdskraft og samarbejde omkring udsatte borgere der skal have en vej tilbage på jobmarkedet. Det kan være gennem ordinære jobs, projektansættelser, fleksjob, ressourceforløb eller om- og opskoling. Indsatsen i jobcenteret for ledige skal være tidlig og håndholdt – for alle faggrupper – og der skal prøves kræfter med ”Kulturvitaminer” som led i arbejdsparathed. Virksomhedernes CSR-indsatser skal værdsættes.

 

 

STEM RADIKALT

 • … for et grønt og nytænkende Furesø – også når det gælder erhvervspolitik!

Print