Fire børn hopper på en legeplads
vores

Politik for
de mindste

tid og ro til at lege, udvikle sig

For Furesø Radikale Venstre er børneområdet et vigtigt politisk område. Det er det af flere årsager. Først er fremmest er børn vores kæreste eje. Dem som vi vil gøre alt det gode for. Dernæst er børnene Danmarks råstof. Deres viden, kompetencer og idéer skal vi leve af i fremtiden. Og endelig er gode forhold for vores børn afgørende, når nye indbyggere flytter til vores kommune. Gode forhold for vores børn, er dermed en afgørende faktor for vores skatteindtægtsgrundlag. Det er hele vejen rundt en god investering i et godt børneliv.

 

Vi vil forstærke vores indsats for det gode børneliv i de kommende år. Der skal være mere tid, plads og hænder til det gode børneliv. Normeringerne skal forbedres og vi skal have mere uddannet personale til kommunen.

 

Vi vil…

 

  • Sikre minimumsnormeringer i alle dagtilbud, og ekstra ressourcer i institutioner med særlige udfordringer ift. fx socioøkonomiske forhold og sprog.
  • Give tid, ro og omsorg til de mindste børn. Man skal først starte i børnehave, når man er fyldt 3 år.
  • Overgangen fra børnehave til FFO til skole skal være fælles for alle børn i Furesø, og først starte 1. maj.
  • Udvikle en større diversitet i dagtilbuddene hvor der også kigges på muligheder i mere fleksible åbningstider og mulighed for profiler lokalt.
  • Have mindst 3 vuggestuer og/eller børnehaver, der kvalificeres til at være en del af projektet ”Sangglad”, hvor sang er et af hverdagens naturlige samlingspunkter.
  • Arbejde positivt for nye selvejende tilbud på børnehaveområdet.
  • Sikre at der er et stærkt fokus på barnets udvikling og trivsel i de første 1.000 levedage i både sundhedsplejen og institutionerne med udgangspunkt i den enkelte familie.

 

Minimumsnormeringer så hurtigt som muligt:

Vi rykker allerede så småt på vej imod minimumsnormeringer. Vi vil meget gerne intensivere hastigheden. Vi skal have minimumsnormeringer så hurtigt som muligt. Både fordi det giver mulighed for bedre pædagogik, mere omsorg og større udfoldelsesmuligheder for børnene. Men også fordi der er mangel på pædagoger. Om ganske få år vil de omkringliggende kommuner også efterspørge fagligt dygtigt personale. Der skal vi være foran, så vi bedst kan sikre rammerne om det gode børneliv.

 

Sprog, socioøkonomiske forhold og sundhedspleje:

Vi har ikke råd til at tabe et eneste barn på jorden. Al forskning viser, at et barns første 1.000 levedage er afgørende for deres muligheder i livet. En stærk sundhedspleje er afgørende for at vi lykkes med det. Vi vil sætte ind med ekstra ressourcer til sprogindsatser, hvor det er nødvendigt. Samtidig vil vi prioritere flere voksne, i de institutioner der har udfordringer pga. deres socioøkonomiske forhold.

 

Tid til leg og til at vokse:

Vores børn skal have tid og ro til at lege, udvikle sig, danne relationer og have overskud i forhold til at overskue deres hverdag. Børnene skal ikke først ’paces’ hurtigt ind i børnehaven og bagefter ind i FFO’en. Derfor vil vi sikre, at man ikke starter i børnehave før man er fyldt 3 år. Og FFO-starten skal være fælles for alle, med start 1. maj. På den måde får vi ro på, og god tid til at være et førskolebarn.

 

Forskellige tilbud:

Vi skal have tilbud der har tidligt åbent og lukker sent. Vi skal have små tilbud, hvor udeliv er en høj prioritet. Vi skal have institutioner hvor sang og musik er et bærende element. Vi skal have flere tilbud, som i højere grad selv kan sætte præg på deres hverdag. Kort sagt skal vi fremelske mere diversitet i vores dagtilbud og færre standardiserede betontænkninger. Kommunen skal være en aktiv partner i oprettelsen af nye selvejende initiativer.  

 

STEM RADIKALT

  • … for det gode børneliv og et nytænkende Furesø – også når det gælder de mindste!

Print